Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на оптичното дисково устройство n 50 N Когато възпроизвеждате за първи път DVD видео на компютъра си, следвайте тези стъпки, преди да вкарате диска: 1 Щракнете върху Старт и Компютър. 2 Щракнете с десен бутон върху иконата на оптичното устройство и изберете Свойства. 3 Щракнете върху раздела Хардуер. 4 Изберете оптичното устройство от списъка Всички дискови устройства и щракнете върху Свойства. 5 Щракнете върху раздела DVD регион. 6 Изберете съответния регион от списъка и щракнете върху OK. ! Регионалният код може да се сменя ограничен брой пъти. Когато този брой се достигне, регионалният код се задава за постоянно и не може повече да се сменя. Преконфигурирането на компютъра няма да занули този брой. Всякакви усложнения, причинени от промяна на настройката на регионалния код на устройството, не се покриват от гаранцията.

Използване на компютъра VAIO > Използване на оптичното дисково устройство n 51 N Възпроизвеждане на дискове Възпроизвеждане на диск 1 Вкарайте диска в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички стартирани софтуерни приложения, преди да възпроизведете диск. 2 Ако нищо не се появи на работния плот, щракнете върху Старт, Всички програми, след което изберете желания софтуер за възпроизвеждане на диск. За инструкции относно това как да използвате софтуера вж. помощния файл към софтуера. Копиране на файлове на дискове Копиране на файлове на диск 1 Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички стартирани софтуерни приложения, преди да копирате файлове на диск. 2 Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми, след което щракнете върху желаната програма за запис на дискове, за да копирате файлове на диска. За инструкции относно това как да използвате софтуера вж. помощния файл към софтуера.