Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на компютъра VAIO > Използване на BLUETOOTH функцията n 74 N Бележки за използването на BLUETOOTH функцията ❑ ❑ ❑ ❑ Скоростта на обмен на данни зависи от следните условия: ❑ Препятствия, например стени, намиращи се между устройствата; ❑ Разстояние между устройствата; ❑ Използван материал в стените; ❑ Близост до микровълни и безжични телефони; ❑ Радиочестотни смущения и други условия на околната среда; ❑ Конфигурация на устройствата; ❑ Тип софтуерно приложение; ❑ Тип операционна система; ❑ Едновременно използване на функциите за безжична LAN връзка и BLUETOOTH на компютъра; ❑ Размер на обменяния файл. Възможно е понякога големи файлове да бъдат повредени по време на непрекъснат обмен поради ограниченията на стандарта за BLUETOOTH и електромагнитни смущения в околната среда. Всички BLUETOOTH устройства трябва да са официално одобрени, за да се гарантира, че се поддържат приложимите изисквания по стандарт. Дори ако отговарят на стандартите, работата, спецификациите и работните процедури на отделните устройства може да се различават. Обмен на данни може да не е възможен при всички ситуации. Видеото и аудиото може да не са синхронизирани, ако възпроизвеждате видео на компютъра с аудио от свързано BLUETOOTH устройство. Това е често срещано явление при BLUETOOTH технологията и не указва неизправност.

Използване на компютъра VAIO > Използване на BLUETOOTH функцията n 75 N ❑ ❑ ❑ ❑ Лентата с честота 2,4 ГХц, с която работят BLUETOOTH устройствата или устройствата с безжична LAN, се използва от различни уреди. Въпреки че BLUETOOTH устройствата използват специална технология за минимизиране на радиосмущенията от други устройства, използващи същата честотна лента, подобни радиосмущения може да намалят скоростта и обхвата на връзката, както и да доведат до нейния срив. BLUETOOTH функцията може да не работи с други устройства в зависимост от производителя или версията на софтуера, използвана от производителя. Свързването на няколко BLUETOOTH устройства към компютъра може да доведе до претоварване на каналите, което да доведе до по-слаба производителност на устройствата. Това е нормално за BLUETOOTH технологията и не указва неизправност. Високоскоростната комуникация между компютъра и BLUETOOTH устройства е налична, когато те са съвместими с BLUETOOTH технологията за високоскоростен пренос на данни. За високоскоростни комуникации разрешете и двете функции – безжична LAN и BLUETOOTH – на компютъра си. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър.