Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 78 N Свързване на външен дисплей Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. Свързване на компютърен дисплей или проектор Можете да свържете външен дисплей, като например дисплей на компютър или проектор, към компютъра. Свързване на компютърен дисплей или проектор 1 Включете захранващия кабел (1) на външния дисплей или проектора в електрически контакт. 2 Свържете външния дисплей или проектора към порта на монитора (2) на компютъра с кабел за дисплей (3).

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 79 N ✍ Ако е необходимо, свържете жака за слушалки на проектора и жака за слушалки (4) i на компютъра с помощта на кабел за високоговорители (5). ! Компютърът е съвместим със стандарта HDCP и може да шифрова канала за прехвърляне на цифрови видео сигнали с цел защита на авторското права, което ви дава възможност да възпроизвеждате и преглеждате широка гама от защитено с авторско право висококачествено съдържание. Трябва да свържете съвместим с HDCP монитор към компютъра, за да можете да преглеждате защитено с авторско право съдържание. Ако към компютъра е свързан несъвместим монитор, няма да можете да възпроизвеждате или виждате защитено с авторско право съдържание. ✍ Ако външният компютърен дисплей е оборудван с входящ HDMI порт, свържете единия край на HDMI кабела към HDMI порта на компютъра, а другия – към входящия HDMI порт на компютърния дисплей. За да свържете TFT/DVI монитор, включете HDMI към DVI-D преходник към изходния HDMI порт на компютъра. HDMI кабелът пренася както видео, така и аудио сигнали.