Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > n120 N Отстраняване на неизправности Този раздел описва как да разрешите общи проблеми, на които може да се натъкнете, докато използвате компютъра VAIO. Много от проблемите имат прости решения. Ако тези предложения не успеят да разрешат проблемите ви, използвайте програмата VAIO Care. За стартиране на софтуера вж. Използване на “VAIO Care” (стр. 32). Ако и това не помогне за отстраняването на проблемите и се нуждаете от помощ, посетете уеб сайтовете за поддръжка, изброени в раздела Повече информация за компютъра VAIO (стр. 5). Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. ❑ Работа с компютъра (стр. 122) ❑ Актуализиране/защита на системата (стр. 128) ❑ Възстановяване/Носител за възстановяване (стр. 129) ❑ Дял (стр. 130) ❑ Батерия (стр. 131) ❑ Вградена камера (стр. 133) ❑ Работа с мрежа (LAN/безжична LAN) (стр. 135) ❑ BLUETOOTH технология (стр. 139) ❑ Оптични дискове (стр. 143) ❑ Дисплей (стр. 148) ❑ Отпечатване (стр. 153) ❑ Микрофон (стр. 154) ❑ Високоговорители (стр. 155)

Отстраняване на неизправности > n121 N ❑ Тъчпад (стр. 157) ❑ Клавиатура (стр. 158) ❑ Дискети (стр. 159) ❑ Аудио/видео (стр. 160) ❑ “Memory Stick” (стр. 162) ❑ Периферни устройства (стр. 163)