Views
8 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > n 10 N Първи стъпки Този раздел описва как да започнете да използвате своя компютър VAIO. ! Когато стартирате за първи път компютъра, към него не трябва да е свързан предварително никакъв друг хардуер, който не е доставен заедно с него. След това свързвайте различните устройства (напр. принтер, външен твърд диск, скенер и др.) едно по едно, следвайки инструкциите на техните производители. ❑ Местоположение на контроли и портове (стр. 11) ❑ Информация за индикаторите (стр. 16) ❑ Свързване на източник на електрозахранване (стр. 17) ❑ Използване на батерията (стр. 19) ❑ Безопасно изключване на компютъра (стр. 26) ❑ Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 27) ❑ Поддържане на компютъра в оптимално работно състояние (стр. 30)

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 11 N Местоположение на контроли и портове Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и портовете, показани на следващите страници. ! Външният вид на вашия компютър може да се различава от този, показан на илюстрациите в това ръководство, поради разлики в спецификациите. Отпред A Вградена камера (стр. 42) B Индикатор на вградената камера (стр. 16) C Вграден микрофон (моно) D LCD екран (стр. 113) E Вградени високоговорители (стерео) F Цифрова клавиатура * Използвайте цифровата клавиатура, за да въвеждате числа или да извършвате основни математически изчисления. G Клавиатура (стр. 34) H Бутон наляво (стр. 37) I Бутон надясно (стр. 37) J Тъчпад (стр. 37) * Само на избрани модели.