Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дял n130 N Дял Как да създам дял на твърдия диск? Функцията на Windows ви позволява да създадете дял без възстановяване на компютърната система. 1 Щракнете върху Старт, Контролен панел, Система и защита и Създаване и форматиране на дялове върху твърд диск в Административни инструменти. 2 Ако се появи прозорецът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Да. Ако в момента сте влезли в компютъра като стандартен потребител, може да получите подкана да въведете име и парола на администратор. 3 Щракнете с десен бутон върху устройството C и изберете Свиване на том. 4 Въведете размера на дяла, който ще бъде създаден, във Въведете размера на пространството, което трябва да бъде свито, в МБ и щракнете върху Свиване. 5 Щракнете с десен бутон върху Незаделени и изберете Нов обикновен том. 6 Следвайте инструкциите на екрана. ✍ Ако използвате VAIO Care Rescue, можете да създадете дял по време на процеса на възстановяване. За допълнителна информация вж. Използване на “VAIO Care” (стр. 32).

Отстраняване на неизправности > Батерия n131 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? С помощта на индикатора за зареждане на батерията можете да проверите нейното състояние. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 22). Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към контакта чрез променливотоковия адаптер, той използва ток от електрическата мрежа, дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Презаредете батерията, когато: ❑ Батерията свършва и индикаторите за заряд и захранване мигат. ❑ Когато не сте използвали батерията продължително време. Кога трябва да сменя батерията? Когато краят на живота на батерията наближава, се показва съобщение, което ви подканя да смените батерията. Можете да проверите капацитета за заряд на батерията с помощта на функцията Battery във VAIO Control Center. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея.