Views
7 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

3 Odaberite željen i

3 Odaberite željen i snimak. Upotreba podataka mape po prvi put Pojavljuje se poruka koja traži da potvrdite da li se s laže te sa us lovima licence za korišćenje mape. Podatke iz mape moći ćete da koristite ako dodirnete [Yes] na ekranu nakon pristanka na date us love ugovora o licenci (str. 88). Ako dodirnete [No], ne možete koristiti mape. Međutim, pri drugom korišćenju mapa na ekranu će se pojaviti ista poruka i moći ćete da koristite mape ako dodirnete [Yes]. Indikatori i prikaz u Map View U meniju MENU U prikaz Event View Prikaz ekrana za snimanje video zapisa Reprodukcija kratkih video zapisa (str. 46) Prikaz Map View Tas ter za promenu tipa snimka Prethodno/sledeće Prikaz ekrana za snimanje video zapisa/fotografija 32

Tasteri za upravljanje reprodukcijom Stavke na LCD ekranu nestanu ako nekoliko sekundi ne upravljate kamkorderom. Za ponovni prikaz opcija, dodirnite LCD ekran. Pri reprodukciji video zapisa Jač ina zvuka Brisanje Kontekst Zaustavljanje Prethodna Ubrzano unazad Sledeća Ubrzano napred Pauza/reprodukcija Pri gledanju fotografija Tas teri za upravljanje kod prikaza fotografija menjaće se zavisno od podešenja tas tera za promenu tipa snimka (str. 31). ש (video zapisi/fotografije) (standardno podešenje) Brisanje Sledeća Prethodna Za reprodukciju/pauzu video zapisa i fotografija redosledom snimanja 33