Views
9 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

O daljinskom upravljaču

O daljinskom upravljaču 6 Uklonite izolacionu foliju pre upo trebe daljinskog upravljača. Izolaciona folija 6 Za upravljanje kamkorderom usmerite daljinski upravljač prema senzoru (str. 11). 6 Kad daljinski upravljač ne šalje nikakav signal neko vreme, svetloplavi okvir nestane. Kad ponovo pritisnete neku od tipki /// ili ENTER, okvir se pojavi na mestu gde je bio zadnje prikazan. 6 Neke tipke na LCD ekranu ili tražilu (HDR- CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/ PJ760E/PJ760VE) ne možete odabrati pomoću ///. Zamena baterije daljinskog upravljača Držeći pritisnutim graničnik, umetnite nokat u prorez kako biste izvukli držač baterije. Stavite novu bateriju sa + stranom okrenutom prema gore. 3 Umetnite držač baterije u daljinski upravljač tako da klikne. Graničnik UPOZORENJE Baterija može eksplodirati ako je ne koristite pravilno. Nemojte je puniti, rastavljati ili bacati u vatru. 6 Kad litijumska baterija oslabi, daljinski upravljač možda neće raditi pravilno ili mu se može smanjiti domet. U tom slučaju zamenite istrošenu bateriju novom Sony litijumskom baterijom CR2025. Upo treba druge baterije može uzrokovati požar ili eksploziju. LCD ekran 6 Nemojte prejako pritiskivati LCD ekran jer se mogu pojaviti nepravilne boje ili se ekran može oštetiti. 6 Ako kamkorder upotrebljavate na hladnom mestu, na LCD ekranu se može pojaviti zaostala slika. Pojava nije kvar. 6 Tokom upo trebe kamkordera zadnja strana LCD ekrana se može zagrejati. Pojava nije kvar. Čišćenje objektiva projektora (HDR- PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE) 6 Lagano prebrišite soč ivo objektiva mekanom krpom poput krpe za čišćenje ili maramice za čišćenje naočara. 6 Tvrdokorne f leke možete ukloniti mekanom krpom lagano navlaženom vodom. 6 Nikad nemojte koristiti rastvor poput alkohola, benzina ili razređivača; kisela, lužnata ili abrazivna sredstva za čišćenje; ili hemijski tretiranu krpu za čišćenje jer njima možete oštetiti površinu soč iva. Podešavanje ekrana osetljivog na dodir ([Calibration]) Tipke na ekranu možda neće raditi pravilno. Ako se to dogodi, sledite postupak u nastavku. Preporučuje se da spojite kamkorder na mrežno napajanje preko priloženog mrežnog adaptera tokom ovog postupka. [Setup] ל]‏ General Settings] [Calibration]. 82

Dodirnite " " na ekranu vrhom memorijske kartice ili sl. tri puta. Dodirnite [Cancel] za odustajanje od kalibracije. Napomene 6 Ako ne pritisnete ispravno mesto, ponovite kalibraciju. 6 Za kalibraciju nemojte upotrebljavati oštre predmete. Tako se LCD ekran može oštetiti. 6 LCD ekran se ne može kalibrisati ako je rotiran ili zatvoren tako da je ekran okrenut prema spo lja. Rukovanje kućištem 6 Ako se kućište zaprlja, očistite ga mekom krpom lagano natopljenom vodom i zatim ga obrišite mekom suvom krpom. 6 Izbegavajte sledeće kako biste izbegli oštećivanje površine: – Upo treba hemikalija poput razređivača, benzina, alkohola, vlažnih krpica, repelenata, insekticida i kreme za sunčanje – Rukovanje kamkorderom s navedenim sredstvima na rukama – Ostavljanje kućišta u dodiru sa gumom ili vinilom duže vreme O rukovanju LCD ekranom i delom za emitovanje svetla na blicu Ako se zaprlja otiscima prstiju ili prašinom, savetuje se čišćenje pomoću meke krpice. O Carl Zeiss objektivu Vaš kamkorder je opremljen Carl Zeiss objektivom koj i su zajedno razvile kompan ije Carl Zeiss iz Nemačke i Sony Corporation, koji omogućuje vrhunsku sliku. U njega je ugrađen MTF s istem merenja za video kamere te nudi kvalitet koj i je tipičan za Carl Zeiss objektive. Takođe, soč ivo kamkordera ima premaz T za potiskivanje neželjenih refleksija i vernu reprodukciju boja. MTF= Modulation Transfer Function. Brojčana vrednost označava količinu svetlosti koja od objekta ulazi u objektiv. Održavanje i čuvanje objektiva 6 Obrišite površinu soč iva objektiva mekom krpom u sledećim slučajevima: – Ako se na površini soč iva nalaze otisci prstiju – Na toplim ili vlažnim mestima – Ako je objektiv bio izložen slanom vazdu hu uz morsku obalu 6 Memoriš ite u dobro prove trenoj prostoriji sa malo zaprljanja ili prašine. 6 Kako biste sprečili pojavu buđi, povremeno očistite objektiv na opisan način. Punjenje ugrađene punjive baterije U kamkorder je ugrađena punjiva baterija koja omogućuje održavanje datuma, vremena i ostalih postavki čak i dok je LCD ekran zatvoren. Ugrađena punjiva baterija se uvek puni dok je kamkorder spojen na mrežno napajanje preko mrežnog adaptera ili dok je spojena baterija. Ugrađena baterija će se potpuno isprazniti nakon približno 3 meseca ako se kamkorder uopš te ne upotrebljava. Kamkorder upotrebljavajte nakon punjenja ugrađene punjive baterije. Ipak, čak i ako ugrađena baterija nije napunjena, to neće ut icati na rad kamkordera ako ne snimate datum. 83