Views
4 months ago

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Sony HDR-PJ760E - HDR-PJ760E Mode d'emploi Serbe

Za video zapise sa

Za video zapise sa standard definition (STD) kvalitetom slike 6 [Standard ]: Standardn i kvalitet, STD 9M (HQ)* 2 * 1 Standardna postavka * 2 Standardn i kvalitet slike (STD) je trajno podešen na tu vrednost. 6 [ Frame Rate](str. 70) 6 Snimanje video zapisa sa Standard definition (STD) kvalitetom slike: [/ Setting] (str. 70) 6 Uputs tvo za presnimavanje (str. 60) Primena ručno podesivih postavki Snimanje s prioritetom otvora blende Promenom postavke za IRIS menja se domet izoštravanja. 1 Odaberite [Camera/ Mic] ס]‏ Manual Settings] [IRIS] [Manual]. 2 Odaberite / za podešavanje blende. Promena kvaliteta slike za fotografije Broj fotografija koje možete snimiti razlikuje se zavisno od odabrane veličine snimka. 1 Odaberite [Image Quality/Size] [ Image Size]. 2 Odaberite željenu veličinu snimka. Napomene 6 Veličina snimka odabrana ovom postavkom primenjuje se na fotografije snimljene funkcijom Dual Capture (str. 25). 6 Broj fotografija koje se mogu snimiti (str. 78) F-broj 6 Smanjivanjem F-broja (blenda) povećava se otvor blende i pozadina se zamagljuje. Promena e fekta slike podešavanjem postavke IRIS Manji F-broj (otvaranje blende) skraćuje domet izoštravanja. Veći F-broj (skraćenje otvora blende) proširuje domet izoštravanja. Za zamućenje pozadine povećajte otvor blende, a za izoštravanje cele slike smanjite otvor blende. Napomene 6 Čak i ako blendu otvorite više (manji F-broj) od F3.4 pri podešavanju prek idača zuma na stranu W (širokougaono), IRIS se resetuje na F3.4 pri pomeranju prek idača zuma na stranu T (telefoto). 40

Snimanje s prioritetom brzine zatvarača Kretanje objekta možete dočarati na razne načine podešavanjem brzine zatvarača. Pri snimanju planinskog potoka će se na primer prskanje vode snimiti jasno sa visokom brzinom zatvarača, a mala brzina zatvarača omogućuje na slici trag kretanja vode. Ručno podešavanje postavki slike točkićem MANUAL Praktično je vršiti ručno podešavanje pomoću točkića MANUAL tako š to se točkiću MANUAL dodeli opcija menija (standardno je podešeno [Focus]). Tas ter MANUAL 1 Odaberite [Camera/ Mic] ס]‏ Manual Settings] [Shutter Speed] [Manual]. 2 Odaberite / za podešavanje brzine zatvarača. Točkić MANUAL Pritisnite MANUAL za prelazak u 1 mod ručnog podešavanja. 2 6 Pritiskom na tas ter MANUAL menja se između ručnog i automatskog moda rada. Okrenite točkić za podešavanje. 6 Smanjenje vrednosti (niža brzina zatvarača) omogućuje snimanje traga kretanja objekta. 6 Pri snimanju pod fluorescentnim, natrijumo- v im ili živinim s ijal icama, slika može treptati ili menjati boje, ili može imati smetnje u obliku hor izon ta lnih pruga. U tom slučaju promenite brzinu zatvarača u skladu sa frekvencijom naponske mreže na vašem području. Opcije kojima možete upravljati pomoću točkića MANUAL 6 [Focus] (str. 69) 6 [Exposure] (str. 69) 6 [IRIS] (str. 69) 6 [Shutter Speed] (str. 69) 6 [AE Shift] (str. 69) 6 [White Balance Shift] (str. 69) Dodeljivanje opcije menija točkiću MANUAL 1 Pritisnite i zadržite tas ter MANUAL na nekoliko sekundi. 41