Views
10 months ago

Családi Kör, 2018. február 15.

iport Veszélyes

iport Veszélyes hulladékok – most kell cselekedni! Mi történik a veszélyes hulladékkal Szerbiában? Ki és milyen feltételek mellett szállíthatja külföldre? A veszélyes anyagok törvénytelen kezelése, tárolása mekkora veszélyt jelent a környezetre? Szerbiában évente mintegy 150-200 tonna veszélyes hulladék keletkezik, melynek zömét nem dolgozzák fel, mivel nincsenek meg az ehhez szükséges készülékek, eszközök, felszerelések – jelentette ki Goran Trivan környezetvédelmi miniszter. Nem sokkal később e nyilatkozata után, január végén az egykori újvidéki vegyipari gyár, a HINS telephelyén több mint 1000 tonna mérgező hulladékra bukkantak. A fent felsorolt kérdésekre igyekeztünk választ kapni a DRA Group Kft.-ben, amely 2007-ben Szabadkán jött létre azzal a céllal, hogy megszabadítsa a veszélyes hulladéktól elsősorban Szabadka községet, de tartományi és köztársasági szinten is igyekszik szerepet vállalni ezen a területen. Emellett veszélytelen hulladékokkal is foglalkoznak. „A cég feladata a veszélyes hulladékok szabadkai gyűjtőhelyre való szállítása, összegyűjtése, tárolása, laboratóriumi kivizsgálása, illetve ellenőrzése, és az országból való kiszállítása a végső megsemmisítő helyre” – mondta a DRA Group Kft. első számú embere, Vladimir Dragović, aki hozzátette, a Szerb Köztársaság nem rendelkezik olyan létesítménnyel, amelyben termikus eljárással semmisítik meg a veszélyes ipari hulladékot, így ez a cég az egyike azoknak a vállaltoknak, amelyek külföldre szállítják azokat. – A kezdetektől fogva együttműködünk a francia Sarpi vállalattal, amely több európai országgal üzletel, és a kontinensen kívül is van egy létesítményük. A megsemmisítést a D10-es ártalmatlanítási eljárással végzik – ami a talajon való elégetést jelenti speciális kemencékben. A veszélyes anyagok égetését többen jó kereseti lehetőségnek vélték, és szemet hunytak a környezetre gyakorolt káros hatás felett, megkárosítva ezzel ezrek, százezrek vagy milliók életét is. Tekintélyes kutatók – miután alapos szakmai analízist végeztek a talajjal, az élővilággal – azt tapasztalták a mérgező hulladékok megsemmisítését követően, hogy bizony rendkívül nagy koncentrációban keletkeztek szénhidrogén-vegyületek és poliklórozott bifenilek, amelyek óriási veszélyt jelentenek a környezetre. 30 2018. február 15. A helyzet aggodalomra ad okot VLADIMIR DRAGOVIĆ, A DRA GROUP KFT. MENEDZSERE: A VESZÉLYES ANYAGOK ÉGETÉSÉT NÉHÁNYAN JÓ KERESETI LEHETŐSÉGNEK VÉLTÉK, ÉS SZEMET HUNYTAK A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT KÁROS HATÁSA FELETT A világ két iparilag legfejlettebb állama közül az USA moratóriumot hirdetett az újabb veszélyes anyagokat megsemmisítő létesítmények építésére, míg Japán az említett elemzések után bezárta minden ilyen jellegű égető létesítményét. – Japán bevezette a plazmatechnológiát, amit az ókontinensen Angliában alkalmaznak. Ez egy 1000–5000 C fok közötti megsemmisítő eljárás, amely rendkívül sok áramot igényel. Szerbiában ilyesmit építeni és gazdaságosan működtetni képtelenség. A felépült égető akkor kifizetődő, ha évente több 100 000 tonna veszélyes hulladékot kaphat. Speciális hulladéktárolók is kellenek, amelyek az égetőből kikerült maradványokat őrzik. Mi jellemzi Szerbia veszélyes hulladékokra vonatkozó törvényeit? – A törvények a jogi és a magánszemélyeket kötelezik az ipari és a házi hulladék megfelelő gyűjtésére. A hulladékkal való bánásmód a környezetvédelmi törvényből keletkezett, de ezenkívül létezik még a hulladék környezetre való hatásának stratégiai felmérése és a hatás felbecsüléséről rendelkező törvény is - ezek altörvényként szabályozzák a törvény apróbb részleteit -, valamint előírásokat is találhatunk, amelyek lehetővé teszik a környezetre nem ártalmas munkát. Szerbia a lassan fejlődő országok kategóriájába tartozik, a terméket a lehető legjobban ki akarják használni a jogi és a magánszemélyek is, és bizony sokszor megtörténik, hogy a magánszemély a végén a környezetet szennyezi a gondatlan hulladékkirakással. Az EU-s törvényekkel igyekeznek összehangolni a szerbiai környezetvédelmi törvényeket is, azonban úgy látom, olyasmit is elfogadtak, amit más országok észszerűen nem tettek meg, abból kifolyólag, hogy a gazdasági helyzetük ezt nem teszi lehetővé. A 27. csatlakozási fejezet megnyitása miatt komolyan kell foglalkoznunk a környezetvédelemmel, ugyanis a kormány elfogadta az ökológiai törvényeket. Tapasztalatból mondhatom, hogy aggodalomra ad okot a községi, a tartományi, valamint az egész Szerbiában uralkodó helyzet e téren. Én nem láttam előrelépést sem a szabadkai önkormányzatban, sem a környezetvédelmi osztályon évek óta, de remélem, hogy lesz fejlődés. Muszáj folyamatosan felvilágosítani a jogi személyeket, legyen az ipari termelő, ipari újrahasznosító, kereskedelmi vállalkozó, egészségügyi intézmény, autószerelő műhely, vágóhíd, de ugyanez érvényes az egyetemistára, a háziasszonyra, a nyugdíjasra... Elég csak megemlíteni a szárazelemek vízmérgező hatását, amit minden háztartásban használnak, és fontos lenne ezeket biztonságos gyűjtőhelyre vinni. A várakozási idő néha kilenc hónap Milyen előírásoknak kell megfelelnie a veszélyes hulladék szállításával foglalkozó cégnek? – Az ADR-nek (American Depositary Receipt), a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodásnak – beleértve az ideiglenes eltéréseket is, amelyeket a szállításban részt vevő szerződő felek aláírtak – kell megfelelnünk. Munkatársam, Molnár Károly vegyészeti techni-

A VESZÉLYES HULLADÉKOT FELTESZIK A TEHERGÉPJÁRMŰRE, ÉS AZ ÚTNAK INDUL KÜLFÖLDRE, A VÉGSŐ MEGSEMMISÍTŐ HELYRE kumot fejezett, nekem egészen más irányú egyetemi végzettségem van, mindketten elvégeztük a belügyminisztérium általi másfél éves képzést, és letettük a vizsgákat, ez feltétel volt a cégnyitáshoz. Mellettünk még két adminisztrációs munkást foglalkoztat a cég. Hogyan jut el a hulladék a DRA Grouphoz? – A hulladék előállítója pályázatot ír ki, amire a miénkhez hasonló cégek - amelyből 6-8 van az országban - pályázhatnak. Ha a mi pályázatunk nyer, akkor az adott helyről ideszállítják a hulladékot, a gyűjtőhelyre. A külföldre szállításhoz újabb engedély szükséges, amit Belgrádból kell kapnunk, de erre sokszor - ismeretlen oknál fogva - néha kilenc hónapot is várnunk kell. Persze, mi akkor kénytelenek vagyunk ennyi ideig tárolni az anyagot, ami maga után vonja a tárolási költséget. Amikor megjön az engedély, a szállítóvállalattal fuvarozási szerződést kötünk, más szerződő felek, illetve emberek tolótargoncán kiviszik és felteszik a veszélyes hulladékot a tehergépjárműre, és az útnak indul külföldre, a végső megsemmisítő helyre. Magyarország Környezetvédelmi Minisztériuma az egyik legprofeszszionálisabb az egész EU területén, nagyon jó az együttműködésünk. Szerbiából szinte elsőként nekünk engedte meg bizonyos veszélyes hulladékok átszállítását országukon. Mind működésben, mind szakmai tanácsadásában más országok irányában igazi példamutató ez a minisztérium. A beszélgetés során Molnár Károly elmondta, hogy legnagyobb mennyiségben akkumulátorokat és gyógyszereket gyűjtöttek be és szállítottak el. Habár a városi szemétlerakóba vihetik a polgárok a különböző jellegű hulladékot, ha nagyobb menynyiség összejön, ők is átveszik. Esetenként a saját furgonjukkal is elszállíthatják, például öt televízióért már érdemes kimenniük. Ne csináljanak súlyos gondot a jövő generációinak! Riport „A veszélyes anyagok törvénytelen kezelése, tárolása óriási veszélyt jelent a közvetlen és a tágabb környezetre, az élővilágra, az egészséges emberi léthez szükséges tényezők meglétére. Emellett többszörösen törvénybe ütköző dolog, ami súlyos büntetést von maga után. Mi gyakran rámutatunk ezekre a negatív viselkedési módokra a társadalomban. Ezek sajnos megtörténnek, részben akaratosan, részben azért, mert néhol nincs rá mód, néhol nincs szabályzatba foglalva. Bár lenne a hulladéktelepen egy olyan tároló, amit ezeknek az anyagoknak tartanak fenn! Az a biztonságos, ha ellenőrzött, helyes tárolási keretek között van az anyag, és nem ellenőrizetlenül a szeméttelepen, a Palicsi-tóban, a Duna-Tisza-Duna-csatornában, a Véres-tóban, a Tiszában, a Dunában, a Krivaja folyóban. Persze az is megesik, hogy a természetvédelmi felügyelőség nem végzi el a kötelezettségét.” – mondta Vladimir Dragović. Mit ajánlanak a sok hulladékot előállító cégeknek? – A büntetés igen nagy összeget vonhat maga után, ha a veszélyes anyagokat nem tárolták megfelelőképp, ha nem egyeztették a dokumentumaikat a környezetvédelmi előírásokkal, vagy ha egyáltalán nincs is ilyen dokumentumuk. Természetesen mindenkinek azt ajánljuk, hogy végezze el a minimális teendőket a veszélyes anyagok tárolását és a környezetvédelmet érintő előírásoknak megfelelően. Mi felhívjuk a vállalkozók figyelmét a szabadkai önkormányzat által kiírt pályázati lehetőségekre. Igyekszünk az ipari vállalkozók környezetvédelmi tudatosságára hatni, azt erősíteni. A problémát, amit a veszélyes hulladék okoz, most kell megoldani, nem szabad elodázni a jövőbe. Ne csináljanak súlyos gondot a jövő generációinak! Az eddigi tapasztalatok mit mutatnak, a lakosság hogyan viszonyul a környezetvédelemhez? – A lakosság egy részének mentalitása, gondolkodásmódja nélkülözi a természetvédelmi tudatosságot. Folyamatosan edukálni kell az embereket, felvilágosítani őket, megmagyarázni nekik az ok és okozati öszszefüggéseket. A végső „megoldás” pedig a büntetés, de ennek is időben és következetesen kell történnie. MOLNÁR Ildikó A CÉG RAKTÁRA, A KÉTEZER NÉGYZETMÉTERES CSARNOK A SZEGEDI ÚTON, A LOGISZIKAI GAZDASÁGI VÁLLALAT TERÜLETÉN TALÁLHATÓ 2018. február 15. 31