Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

*1 Vyrobené v licencii

*1 Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojité D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories. *2 Vyrobené v licencii podľa patentov USA č.: 5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762, 6 226 616, 6 487 535, 7 392 195, 7 272 567, 7 333 929, 7 212 872 a iných svetových udelených a registrovaných patentov. DTS je ochranná známka a logá, symboly DTS, DTS-HD a DTS-HD Master Audio | Essential sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Všetky práva vyhradené. Pripojenie k 7.1-kanálovým konektorom Ak váš AV zosilňovač (receiver) disponuje 7.1-kanálovými vstupnými konektormi, môžete reprodukovať multikanálový surround zvuk. Blu-ray Disc/DVD prehrávač Stereo audio kábel (nedodávaný) Stereo audio kábel (nedodávaný) Monofonický audio kábel (nedodávaný) Stereo audio kábel (nedodávaný) Monofonický audio kábel (nedodávaný) : Smer toku signálu AV zosilňovač (receiver) 24

1 Prepojte 7.1-kanálové konektory na prehrávači a príslušné konektory na AV zosilňovači (receiveri). 2 Nastavte “Audio Output Priority” (Priorita výstupného audio signálu) na “Multi Channel Analogue” (Multikanálový analógový) v ponuke Pripojenie k audio konektorom L/R “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 54). 3 Vykonajte vhodné nastavenia v položke “Speaker Settings” (Nastavenia reproduktorov) v ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) (str. 54). Ak je váš AV zosilňovač (receiver) vybavený len vstupnými audio konektormi L a R, použite toto zapojenie. Zapojenia a nastavenia Blu-ray Disc/DVD prehrávač (červený) (biely) Audio/video kábel* (červený) (biely) Dodržte farebné rozlíšenie koncoviek a konektorov. AV zosilňovač (receiver) : Smer toku signálu * Pozri “Zapojenie prehrávača” na str. 15. 25