Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

38 4 Stiskněte

38 4 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 5 Pomocí tlačítek

One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) (pouze pro HDMI připojení) Stiskněte tlačítko N. Přehrávač apřipojený televizor se zapnou a vstup televizoru se přepne na přehrávač. Potom se automaticky spustí přehrávání. b •Při použití HDMI připojení může chvíli trvat, než se na obrazovce zobrazí přehrávaný obraz apočáteční část přehrávaného obrazu nemusí být zobrazena. • Pro použití funkce One-Touch Play (Přehrávání jedním stisknutím tlačítka) nastavte položku „Control for HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „On“ (Zapnuto) (výchozí nastavení) v nabídce „System Settings“ (Systémová nastavení) (strana 65). Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti) 1 Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Dostupné položky závisí na typu disku astavupřehrávače. Položky Headphones Type Podrobnosti Výběr typu sluchátek (strana 44). Video Settings Nastavení obrazu (strana 42). Audio Settings Nastavení zvuku (strana 43). Title Search Chapter Search Vyhledání titulu aspuštění přehrávání od začátku (strana 41). Vyhledání kapitoly aspuštění přehrávání od začátku (strana 41). Používání nabídky disku BD nebo DVD BD Položky DVD Podrobnosti Zobrazení hlavní nabídky Připřehrávání disku BD nebo DVD můžete zobrazit hlavní nabídku. 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka). Zobrazí se hlavní nabídka. 2 Pomocí tlačítek