Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Tlačítka m/M TIME

Tlačítka m/M TIME AUDIO SURROUND PHONE LEVEL +/– Funkce Při stisknutí během přehrávání se spustí vyhledávání vzad/vpřed. Změna zobrazení časových informacínaobrazovceana displeji na předním panelu (strana 13). Výběr stereofonních nebo monofonních skladeb (kromě audio skladeb MP3). Zapnutí nebo vypnutí režimu prostorového zvuku pro sluchátka (strana 44). Nastavení hlasitosti sluchátek, pokud jsou připojena sluchátka aprobíhápřehrávání disku (strana 44). b • Místo, kde jste zastavili přehrávání (místo obnovení přehrávání), se z paměti vymaže, pokud: –otevřete zásuvku pro disk, – vypnete přehrávač. •Přehrávač umožňuje přehrávání následujících audio skladeb MP3: – formát: MPEG-1 Audio Layer 3, – vzorkovací frekvence: 32 kHz/44,1 kHz/ 48 kHz, –počet kanálů: 2, – datový tok: 64 kb/s až 320 kb/s, – velikost souboru: max. 1 GB, –dobapřehrávání: 1 s až 9 000 s, –přípona: .mp3/.MP3, –počet skladeb: až 500 (včetně případných alb). •Přehrávač nerozpozná následující alba/skladby MP3: – alba/skladby MP3 s velmi dlouhými názvy, – alba MP3 obsahující audio skladby MP3 s velmi dlouhými názvy, –albaMP3vnižšínež5.úrovnistromové struktury a alba/skladby MP3 v nižší než 6. úrovni stromové struktury. •Přehrávač neumožňuje přehrávání následujících alb/skladeb MP3: – monofonní audio skladby MP3, – alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD-R v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.6, – alba/skladby MP3 zaznamenané na disku BD- RE v jakémkoliv jiném formátu než UDF (Universal Disk Format) 2.5. • Uplynulá doba přehrávání některých audio skladeb MP3 nemusí být zobrazena správně. Přehrávání fotografií DATA BD *1 *2 DATA DVD DATA CD *3 *1 Disky BD-RE/BD-R obsahující soubory obrázků JPEG *2 Disky DVD-ROM a DVD+RW/DVD+R/DVD- RW/DVD-R obsahující soubory obrázků JPEG *3 Disky CD-ROM a CD-RW/CD-R obsahující soubory obrázků JPEG Můžete přehrávat fotografie uložené na disku. Přehrávání fotografií z připojeného USB zařízení - viz strana 48. Přehrávání fotografií na DLNA serveru - viz strana 49. 1 Stiskněte tlačítko HOME (Výchozí nabídka). 2 Pomocí tlačítek

Dostupné položky nabídky OPTIONS (Možnosti) během přehrávání 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti). Zobrazí se nabídka možností. 2 Pomocí tlačítek M/m vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Dostupné položky se liší v závislosti na stavu přehrávání. Položky HD Reality Enhancer Slideshow Speed Stop Podrobnosti Toto nastavení je k dispozici, pouze pokud video signály vystupují z konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) (viz část „Položky funkce „HD Reality Enhancer (HDMI)““nastraně 47). Změna rychlosti prezentace. •Fast •Normal •Slow Zastavení prezentace. Rotate Left Otočení fotografie o 90° proti směru hodinových ručiček. Rotate Right Otočení fotografie o 90° ve směru hodinových ručiček. Položky funkce „HD Reality Enhancer (HDMI)“ 1 Vyberte „HD Reality Enhancer (HDMI)“ ve výše uvedeném kroku 2 a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). 2 Vyberte požadovanou položku astiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení). Položky Enhance (Vylepšení kontur) (–3 ~ 0 ~3) Podrobnosti Vylepšení kontur obrazu po jednotlivých pixelech. Smoothing (Vyhlazení) (Off (Vypnuto)/ Standard (Standardní)/ High (Vysoké)) FGR (Redukce filmového zrna) (0 ~3) z Položky funkce „HD Reality Enhancer (HDMI)“ jsou jednotlivě nastaveny během přehrávání videa a fotografií. Různé funkce při přehrávání fotografií Tlačítka x RETURN X Položky ./>