Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Ceco

Popis součástí a

Popis součástí a ovládacích prvků Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách. Dálkový ovladač Tlačítka 5, AUDIO (Zvukový doprovod), N aTV2 +jsouopatřena výstupky. Při ovládání přehrávače se orientujte podle těchto výstupků. b Dostupné funkce dálkového ovladače se liší v závislosti na disku nebo stavu přehrávání. A Z (otevření/zavření)(strana 37) Otevření nebo zavření zásuvky pro disk. THEATRE (Kino)(strana 18) Automatické přepnutí do optimálního video režimu pro sledování filmů. Při připojení k AV zesilovači (receiveru) pomocí kabelu HDMI se rovněž automaticky přepne výstup zvuku do reprosoustav. Při připojení k televizoru kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino) pomocí kabelu HDMI se video režim televizoru přepne do režimu Theatre (Kino). b Tlačítko THEATRE (Kino) je funkční pouze připřipojení k AV zesilovači (receiveru) nebo televizoru Sony kompatibilnímu s režimem Theatre (Kino). TV [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 30) Zapnutí nebo vypnutí televizoru do pohotovostního režimu. [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (strana 31) Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do pohotovostního režimu. B Numerická tlačítka (strana 41, 68) Zadávání čísel titulů/kapitol atd. CLEAR (Vymazání) Vymazání zadaného čísla/znaku. C TIME (Čas) (strana 13) Zobrazení uplynulé/zbývající doby přehrávání na displeji na předním panelu. Po každém stisknutí tlačítka se bude zobrazení měnit mezi uplynulou dobou přehrávání a zbývající dobou přehrávání. AUDIO (Zvukový doprovod) (strana 62) Výběr jazyka zvukového doprovodu při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO se zvukovými stopami zaznamenanými v několika jazycích. Výběr zvukové stopy na discích CD. SUBTITLE (Titulky) (strana 62) Výběr jazyka titulků připřehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO s titulky zaznamenanými v několika jazycích. ANGLE (Úhel záběru) Přepínání úhlů záběru při přehrávání disků BD-ROM/DVD VIDEO se scénami zaznamenanými z různých úhlů. 10

DISPLAY (Zobrazení) (strana 41) Zobrazení informací o přehrávání na obrazovce. D Barevná tlačítka (červené/ zelené/žluté/modré) Zkratky pro výběr položek v některých nabídkách disku BD (mohou být používány také pro interaktivní operace BD Java). E TOP MENU (Hlavní nabídka) (strana 39) Zobrazení nebo skrytí hlavní nabídky diskuBDneboDVD. POP UP/MENU (Překryvná nabídka/nabídka) (strana 39) Zobrazení nebo skrytí překryvné nabídky disku BD-ROM nebo nabídky disku DVD. OPTIONS (Možnosti) (strana 39, 47) Zobrazení nabídky s aktuálně dostupnými možnostmi. HOME (Výchozí nabídka) (strana 37, 50) Zobrazení výchozí nabídky přehrávače. Ukončení výchozí nabídky, pokud je vložen disk CD. RETURN (Zpět) Návrat do předchozí obrazovky. (předchozí/následující) Přeskočení na předchozí/následující kapitolu, skladbu nebo soubor. Pro návrat na začátek předchozí skladby stiskněte tlačítko . dvakrát. / (zopakování scény/ posun scény) Zopakování scény/posun scény vpřed. Po každém stisknutí tlačítka se scéna posune o 15 sekund směrem vpřed. Po každém stisknutí tlačítka se scéna posune o 10 sekund směrem vzad. m/M (vyhledávání vzad/vpřed) Při stisknutí během přehrávání se spustí vyhledávání vzad/vpřed. Po každém stisknutí tlačítka se bude rychlost vyhledávání měnit následovně*: Směrvpřed M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Směr vzad n (×1) t m1 (×10)t m2(×30) t m3 (×120) Při stisknutí a podržení tlačítka bude vyhledávání vpřed/vzad pokračovat vybranou rychlostí, dokud tlačítko neuvolníte. * Rychlost vyhledávání nelze měnit při přehrávání CD a audio skladeb MP3. Násobky rychlosti jsou pouze přibližné. – Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko N. Zpomalené přehrávání, zmrazení obrazu (pouze směrem vpřed) Stisknutím tlačítka M na více než jednu sekundu v režimu pozastavení přehrávání spustíte zpomalené přehrávání disku BD/DVD. Krátkým stisknutím tlačítka M v režimu pozastavení přehrávání provedete přehrávání po snímcích. – Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte tlačítko N. N (přehrávání) (strana 37) Spuštění nebo obnovení přehrávání. Obnovení přehrávání z místa, kde jste stisknuli tlačítko x (Resume Play) (Obnovení přehrávání). Pokud je vložen disk obsahující soubory obrázků JPEG, spustí se přehrávání prezentace. SCENE SEARCH (Vyhledávání scény) (strana 40) Přepnutí do režimu vyhledávání scény, který vám umožňuje rychle prohledávat scény v rámci aktuálně přehrávaného titulu. X (pozastavení) Pozastavení nebo obnovení přehrávání. x (zastavení) Zastavení přehrávání a uložení místa zastavení (místa obnovení přehrávání) (strana 38, 46). Místo obnovení přehrávání titulu/ skladby představuje místo posledního zastavení přehrávání nebo poslední fotografii při přehrávání fotografií. ,pokračování 11