Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Indikatorji na zaslonu A

Indikatorji na zaslonu A Indikator vhodnega vira Zasveti ob zaznavanju trenutnega vhodnega vira. HDMI Sprejemnik prepozna opremo, povezano prek priključka HDMI IN. ARC Za izhodni vir je izbran televizor in sprejemnik zaznava funkcijo povratnega zvočnega signala (ARC). COAX Vhodni digitalni signal se prenaša prek priključka COAXIAL (stran 80). OPT Vhodni digitalni signal se prenaša prek priključka OPTICAL (stran 79). B PARTY Zasveti, če je vključena funkcija PARTY STREAMING (stran 68). C S.OPTIMIZER Zasveti, če je vključena funkcija Sound Optimizer (stran 54). D D.C.A.C. Zasveti, ko se uporabljajo rezultati meritev funkcije »Auto Calibration«. E TrueHD* Zasveti, če sprejemnik izvaja postopek dekodiranja signalov Dolby True HD. F Indikator DTS(-HD)* Ko sprejemnik dekodira določene signale v obliki DTS, zasveti ustrezni indikator. DTS DTS DTS-HD DTS-HD G Indikator zvočniškega sistema (stran 34) H Indikator nastavitve radijskih postaj ST Zasveti, ko sprejemnik išče radijsko stereo oddajanje. MEM Zasveti, če je vključena funkcija pomnilnika, npr. prednastavljeni pomnilnik (stran 49) itd. I SLEEP Zasveti, če je vklopljena funkcija izklopnega časovnika (stran 14). J EQ Sveti, ko je vključena funkcija izenačevalnika. K D.L.L. Zasveti, če je vključena funkcija D.L.L. (Digital Legato Linear) (stran 89). L D.R.C. Zasveti, če je vključena funkcija stiskanja dinamičnega razpona (stran 90). M NEO:6 Zasveti, če je vključeno dekodiranje DTS Neo:6 Cinema/Music (stran 52). 10 SI

N Indikator Dolby Pro Logic Pri obdelavi Dolby Pro Logic zasveti ustrezen indikator. Ta tehnologija dekodiranja prostorskega zvoka omogoča okrepitev vhodnih signalov. PL Dolby Pro Logic PL II Dolby Pro Logic II PL IIx Dolby Pro Logic IIx PL IIz Dolby Pro Logic IIz Opomba Ti indikatorji morda ne bodo zasvetili, odvisno od nastavitve vzorcev v zvočniku. O A.P.M. Zasveti, če je vključena funkcija A.P.M. (Automatic Phase Matching). Funkcijo A.P.M. lahko nastavite samo v funkciji DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) (stran 32). P UPDATE Zasveti, ko je na voljo nova programska oprema (stran 72). Q Indikator moči signala brezžične povezave LAN Zasvet, da prikaže moč signala brezžične povezave LAN (stran 37, 38). Ni signala. Moč signala je šibka. Moč signala je zmerna. Moč signala je močna. R Žični indikator povezave LAN Zasveti, če je kabel povezave LAN priključen. S USB Zasveti, če sprejemnik zazna napravo iPod/iPhone ali USB. * Pri predvajanju plošče z vsebino Dolby Digital ali DTS se prepričajte, da ste izvedli digitalne povezave in da možnost INPUT MODE ni nastavljena na »Analog« (stran 79) ali da ni izbrana možnost »Analog Direct«. 11 SI