Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Upravljanje druge opreme

Upravljanje druge opreme Sony B TV ?/1 z Ime TV Videorekorder DVDpredvajalnik Predvajalnik Blu-ray Disc CD-predvajalnik C Številski gumbi z z z z z CLEAR z z z G POP UP/MENU z z TOP MENU z z I OPTIONS z z z J HOME z z z z K ./> z z z z z m/M z z z z z N, X, x z z z z z Q RETURN O z z z R V/v/B/b, z z z z S DISPLAY z z z z z T SHUFFLE z REPEAT z z z W TV INPUT z 16 SI

Uvod Zvočno ali video opremo v sprejemnik priključite tako, da upoštevate spodnji postopek. Preden priključite povezovalne kable, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel. Namestitev in priključitev zvočnikov (stran 19, 21) Preverjanje povezave, ki ustreza priključeni opremi Priključitev televizorja in video opreme (stran 23, 24) Kakovost slike je odvisna od vrste priključka. Glejte spodnjo sliko. Izberite način povezave glede na priključke opreme. Če ima video oprema priključke HDMI, jo priključite prek njih. Digitalni Visokokakovostna slika Analogni Priključitev avdio opreme (stran 28) Priprava sprejemnika Glejte »Priključitev napajalnega kabla« (stran 32) in »Vklop sprejemnika« (stran 32). Nastavitev sprejemnika Glejte »Nastavitev sprejemnika s funkcijo Easy Setup« (stran 32). Prilagoditev nastavitev za avdio izhod na priključeni opremi Če želite uporabiti večkanalni digitalni zvočni izhod, preverite nastavitev za digitalni avdio izhod na priključeni opremi. Če uporabljate predvajalnik Sony Blu-ray Disc, preverite, ali so možnosti »Audio (HDMI)«, »BD Audio MIX Setting«, »Dolby Digital/ DTS«, »Dolby Digital« in »DTS« ustrezno nastavljene na »Auto«, »Off«, »Bitstream«, »Dolby Digital« in »DTS« (od 1. avgusta 2012). Če uporabljate PlayStation 3 in ste sprejemnik povezali s kablom HDMI, v možnosti »Sound Settings« izberite »Audio Output Settings« ter nato »HDMI« in »Automatic« (z različico programske opreme sistema 4.21). Za več informacij glejte navodila za uporabo, ki so priložena priključeni opremi. 17 SI