Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Predhodno izbranega

Predhodno izbranega posnetka ni mogoče več izbrati. • Informacije o posnetku v strežniku so bile morda spremenjene. Strežnik znova izberite s seznama strežnikov (stran 62). Naprave v domačem omrežju ne morejo vzpostaviti povezave s sprejemnikom. • Možnost »Network Standby« je morda nastavljena na »Off«. Vklopite sprejemnik ali možnost »Network Standby« v meniju Network Settings nastavite na »On« (stran 93). • Prepričajte se, da je omrežje pravilno nastavljeno. V nasprotnem primeru povezave ni mogoče vzpostaviti (stran 93). • Naprava na seznamu naprav je nastavljena na »Not Allow« (stran 63) ali pa naprave ni na seznamu naprav (stran 63). • Nastavili ste največje dovoljeno število (20) naprav, ki se lahko povežejo. S seznama naprav izbrišite naprave, ki jih ne potrebujete, in nastavite možnost »Auto Access« na »Allow« (stran 63). • Upravljanje sprejemnika iz strežnika se prekine, če sprejemnik izvaja enega od spodnjih postopkov: – Predvajanje posnetka, ki je shranjen v strežniku (sprejemnik deluje kot predvajalnik) – Posodabljanje programske opreme –Formatiranje sistema Sprejemnik se ne vklopi samodejno, ko do njega dostopajo naprave v omrežju. • Sprejemnik ne podpira standarda Wake-on-LAN, zato ga s funkcijo Wake-on-LAN ni mogoče vklopiti, če je možnost »Network Standby« nastavljena na »Off«. Možnost »Network Standby« v meniju Network Settings (stran 92) nastavite na »On«, da sprejemniku omogočite komunikacijo z drugimi napravami prek omrežja (stran 93). Naprave v omrežju ne morejo vklopiti sprejemnika. • Sprejemnika ni mogoče vklopiti s funkcijo Wake-on-LAN, ki jo zaženejo druge naprave v omrežju. Sprejemnik ne more predvajati posnetka, ki se trenutno predvaja prek gostitelja PARTY. • Gostitelj PARTY predvaja posnetek v zvočni obliki, ki je sprejemnik ne podpira. • Nekaj časa lahko traja, da se predvajanje zvoka začne. Sprejemnik se priduži neželenemu gostitelju PARTY. • Če se ob pridružitvi sprejemnika izvaja več funkcij PARTY, se sprejemnik morda ne bo mogel pridružiti želenemu gostitelju PARTY. Izklopite drugo funkcijo PARTY in se pridružite želenemu gostitelju PARTY. 112 SI

AirPlay SEN Sprejemnika iz naprave z operacijskim sistemom iOS ni mogoče najti. • Preverite nastavitve požarnega zidu za varnostno programsko opremo. Podrobnosti najdete na spletni strani (stran 115). • Prepričajte se, da ima naprava z operacijskim sistemom iOS ali računalnik s programom iTunes vzpostavljeno povezavo z domačim omrežjem. • Posodobite različico programske opreme AirPlay na sprejemniku in napravi z operacijskim sistemom iOS na najnovejšo različico (stran 72). Zvok je prekinjen. • V zvoku so lahko prekinitve, kar je odvisno od omrežnega okolja, ko uporabljate brezžično omrežje. • Strežniki so preobremenjeni. Zaprite vse nepotrebne programe, ki jih trenutno uporabljate. Tega sprejemnika ni mogoče upravljati. • Posodobite različico programske opreme naprave z operacijskim sistemom iOS na najnovejšo različico (stran 72). • Posodobite programsko opremo sprejemnika na najnovejšo različico (stran 72). • Prepričajte se, da druga naprava ne pretaka istočasno na napravo, ki je združljiva s funkcijo AirPlay. Gumbi, kot so 2 +/–, N, X, x, ., >, SHUFFLE in REPEAT ne delujejo. • Prepričajte se, da so nastavitve, ki programu iTunes omogočajo, da sprejema ukaze sprejemnika, aktivirane. • Sprejemnik ni izbran kot oddaljeni zvočnik na napravi z operacijskim sistemom iOS. Za omrežni zvočnik izberite sprejemnik. Sprejemnik ne more vzpostaviti povezave s storitvijo. • Prepričajte se, da je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka LAN vklopljen/a. • Preverite stanje omrežja. Glejte »Informacije« (stran 92) in pri 2. koraku izberite možnost »Physical Connection«. Če se prikaže napis »Connection Fail«, znova nastavite omrežno povezavo (stran 56). • Ko ima sistem vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem, zmanjšajte razdaljo med sprejemnikom in brezžičnim usmerjevalnikom/ dostopno točko LAN. • Če lahko v skladu z določili pogodbe s ponudnikom internetnih storitev vzpostavite internetno povezavo samo z eno napravo naenkrat, ta naprava ne bo imela dostopa do interneta, če je druga naprava že povezana. Obrnite se na operaterja ali ponudnika storitev. Zvok je prekinjen. • Pasovna širina brezžičnega omrežja LAN je morda prenizka. Zmanjšajte razdaljo med sprejemnikom in brezžičnim usmerjevalnikom/ dostopno točko LAN, brez kakršnih koli ovir med njima. »BRAVIA« Sync (Control for HDMI) Funkcija nadzora za HDMI ne deluje. • Preverite povezavo HDMI (stran 24). • Možnost »Control for HDMI« v meniju HDMI Settings mora biti nastavljena na »On« (stran 90). • Preverite, ali priključena oprema podpira uporabo funkcije nadzora za HDMI. Dodatne informacije 113 SI