Views
3 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Ogled televizijskih

Ogled televizijskih oddaj z večkanalnim prostorskim zvokom prek sprejemnika * Če je vaš televizor združljiv s funkcijo povratnega zvočnega signala (ARC), priključite D. Možnost »Control for HDMI« v meniju »HDMI Settings« nastavite na »On« (stran 76). Če želite za prenos zvočnega signala izbrati katero drugo povezavo (ne prek kabla HDMI, ampak na primer prek optičnega kabla za prenos digitalnega signala ali avdio kabla), z gumbom INPUT MODE preklopite v drug način za avdio vhod (stran 79). **Če vaš televizor ni združljiv s funkcijo povratnega zvočnega kanala (ARC), priključite A ali B. Ne pozabite zmanjšati glasnosti televizorja ali vključiti funkcije za izklop zvoka. Opombe • Slika na TV-zaslonu bo morda popačena, odvisno od stanja povezave med televizorjem in anteno. V tem primeru postavite anteno nekoliko stran od sprejemnika. • Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost navznoter, tako da se zaskočijo na mesto. • Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte. Nasveta • Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega signala so združljivi s frekvencami vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz. • Če želite zvok televizorja predvajati iz zvočnikov, priključenih na sprejemnik, tako da vtičnico za izhod zvoka na televizorju povežete z vtičnicama TV IN na sprejemniku, nastavite vtičnico televizorja za izhod zvoka na »Fixed« (če je na voljo stikalo za preklop med možnostma »Fixed« in »Variable«). Če želite predvajati zvok prek televizorja. Če televizor ne podpira funkcije sistemskega nadzora zvoka, v meniju »HDMI Settings« možnost »HDMI Audio Out« nastavite na »TV+AMP« (stran 91). 4a: Priključitev video opreme Uporaba povezave HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI) je vmesnik, ki omogoča prenos video in zvočnih signalov v digitalni obliki. Upravljanje bo preprostejše, če prek kablov HDMI priključite opremo, združljivo s funkcijo Sony BRAVIA Sync. Glejte »Funkcije »BRAVIA« Sync« (stran 75). Funkcije HDMI • Digitalne zvočne signale lahko prek vmesnika HDMI predvajate iz zvočnikov, priključenih v sprejemnik. Signal podpira sisteme Dolby Digital, DTS, DSD in Linear PCM. Za podrobnosti glejte »Oblike zapisa digitalnega zvoka, ki jih podpira sprejemnik« (stran 18). • Pri povezavi HDMI lahko sprejemnik sprejema večkanalni linearni zvok PCM (prek največ 8 kanalov) s frekvenco vzorčenja 192 kHz ali manj. • Ta sprejemnik podpira predvajanje zvočnih vsebin z visoko bitno hitrostjo (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), obliko Deep Color (Deep Colour), »x.v.Color« ter 4K ali 3Dprenos. • Če želite predvajati slike 3D, prek kablov HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov v sprejemnik priključite televizor in video opremo, ki omogočata predvajanje vsebin 3D (predvajalnik ali snemalnik Blu-ray Disc, PlayStation 3 ipd.), uporabite 3D-očala in zaženite predvajanje vsebin 3D. • Če želite predvajati slike 4K (vhodi HDMI BD, GAME in VIDEO), prek kablov HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov v sprejemnik priključite televizor in video opremo, ki omogočata predvajanje vsebin 4K (predvajalnik 24 SI

Blu-ray Disc ipd.), in zaženite predvajanje vsebin 4K. • Vhode HDMI BD, DVD, GAME in VIDEO si lahko ogledate v predogledih slike v sliki. Opombe glede povezav HDMI • Odvisno od televizorja in video opreme slike 4K ali 3D morda ne bodo prikazane. Preverite video formate HDMI, ki jih podpira sprejemnik (stran 117). • Za več informacij glejte navodila za uporabo posamezne priključene opreme. Če želite povezati več komponent digitalne opreme in vhod za priključitev ni na voljo Glejte »Uporaba drugih avdio vhodnih priključkov (dodeljevanje avdio vhoda)« (stran 80). Priključki Priključevanje kablov • Preden priključite povezovalne kable, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel. • Ni treba priključiti vseh kablov. Izberite način priključitve glede na razpoložljive priključke priključene opreme. • Uporabite kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov. Če uporabite običajni kabel HDMI, slike 1080p, Deep Color (Deep Colour), 4K ali 3D morda ne bodo prikazane pravilno. • Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva. Če kabel za pretvorbo signala HDMI-DVI priključite v opremo DVI-D, se lahko zvok in/ali slika izgubi. Če se zvok ne predvaja pravilno, priključite ločene zvočne kable ali povezovalne kable za prenos digitalnega signala in v meniju Input Settings (stran 80) nastavite možnost »Audio Input Assign«. • Pri povezavi optičnih kablov za prenos digitalnega signala vstavite priključke kablov naravnost navznoter, tako da se zaskočijo na mesto. • Optičnih kablov za prenos digitalnega signala ne prepogibajte ali zvijajte. Nasvet Vsi priključki za prenos digitalnega zvočnega signala so združljivi s frekvencami vzorčenja 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz in 96 kHz. 25 SI