Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

• Sprejemnik lahko

• Sprejemnik lahko predvaja zelo glasen zvok, če nastavite previsoko glasnost na napravah z operacisjkim sistemom iOS ali v programu iTunes. • Za podrobnosti o uporabi programa iTines glejte razdelek Pomoč programa iTunes. • Raven glasnosti na napravah z operacijskim sistemom iOS ali v programu iTunes se morda ne bo mogla povezati z ravnijo glasnosti sprejemnika. Posodabljanje programske opreme Če prenesete najnovejšo različico programske opreme, dobite z njo najnovejše funkcije. Sprejemnik za posodabljanje programske opreme dostopa do strežnika Sony. Če je nova posodobitev na voljo, se na TV-zaslonu prikaže »[New Software] Perform Software Update.« ([Nova programska oprema] Posodobi programsko opremo.), na zaslonu pa se pojavi oznaka »UPDATE«, ko ste povezani z internetom in uporabljate funkcijo Home Network ali SEN. Pred posodabljanjem programske opreme se prepričajte, da je druga oprema, povezana s sprejemnikom, ustavljena. Za podrobnosti o razpoložljivih posodobitvah programske opreme glejte spletno stran za podporo strankam (stran 115). Opombi • Med postopkom posodabljanja ne izklapljajte sprejemnika, omrežnega kabla ali izvajajte kakršnih koli drugih postopkov v sprejemniku. • Če poskusite posodabljati programsko opremo, ko je vklopljen izklopni časovnik, se bo izklopni časovnik samodejno izklopil. 1 Pritisnite gumb HOME. Na TV-zaslonu se prikaže osnovni meni. 2 Izberite možnost »Settings« in nato pritisnite gumb . Na TV-zaslonu se prikaže seznam menija z nastavitvami. 3 Izberite možnost »System Settings« in nato pritisnite gumb . 4 Izberite možnost »Network Update« in nato pritisnite gumb . 5 Izberite možnost »Update« in nato pritisnite gumb . Sprejemnik začne preverjati razpoložljive posodobitve programske opreme. 6 Če se na TV-zaslonu pojavi napis »A new version of software is found«, izberite možnost »Update now«, nato pritisnite gumb . Prikaže se sporočilo, s katerim potrjujete, da se strinjate s pogoji uporabe posodobitve programske opreme. Potrdite sporočilo in preberite tudi razdelek »LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA PROGRAMSKE OPREME SONY« (stran 122), nato pa pritisnite gumb . Če posodobitev ni na voljo, se prikaže napis »No update is required.«. 7 Izberite možnost »Agree« in nato pritisnite gumb . Sprejemnik začne posodabljati programsko opremo, TV-zaslon pa se samodejno izključi. Med posodabljanjem na sprednji plošči utripa indikator ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti). Dokler sprejemnik ne dokonča posodobitve, lahko preteče nekaj časa (do največ 40 minut). Zahtevani čas je odvisen od količine podatkov v posodobitvah, vrste linije omrežja, komunikacijskega okolja omrežja itd. 72 SI

Ko je posodobitev programske opreme dokončana, se prikaže napis »Complete!«. Spremenjene ali prilagojene nastavitve se ponastavijo na privzete vrednosti. Opomba Če se pojavi ena od spodaj navedenih težav, je prišlo do napake pri posodobitvi programske opreme. –Indikator?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) hitro utripa. – Na zaslonu se prikaže oznaka »ERROR«. – Na zaslonu se ne zasveti indikator ali pa indikator ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) ugasne. – Sprejemnik posodobitve ne konča v 40 minutah, na zaslonu pa utripa oznaka »UPDATING«. Izključite napajalni kabel in ga nato znova priključite. Sprejemnik bo poskusil posodabljati programsko opremo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony. Preklic postopka ali vrnitev na prejšnji zaslonski prikaz Kadar koli preden sprejemnik začne posodabljati programsko opremo, pritisnite gumb RETURN O. Ko se posodabljanje začne, ne morete preklicati postopka ali se vrniti na prejšnji zaslon. Seznam sporočil omrežnih funkcij Omrežne nastavitve Sporočilo in razlaga Connection failed Sprejemnik se ni uspel povezati z omrežjem. Input error Vrednosti, ki ste jih vnesli, so nepravilne ali neveljavne. Not in use Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan. Not supported Naprava dostopne točke ne podpira metode s kodo PIN funkcije WPS . Domače omrežje Sporočilo in razlaga Cannot connect Sprejemnika ni mogoče povezati z izbranim strežnikom. Cannot get info Sprejemnik ne more pridobiti informacij glede strežnika. Cannot JOIN PARTY Sprejemnik se ni uspel pridružiti funkciji PARTY. Cannot play Sprejemnik ne more predvajati zvočnih datotek zaradi nepodprte oblike zapisa datotek ali omejitev predvajanja. Cannot START PARTY Sprejemnik ni uspel zagnati funkcije PARTY. Data error Poskušali ste predvajati datoteko, ki je ni mogoče predvajati. Device list is full Na seznam naprav ne morete več registrirati naprav. No server is available V omrežju ni strežnika, s katerim bi se lahko sprejemnik povezal. Poskusite osvežiti seznam strežnikov (stran 62). No track is found V izbrani mapi v strežniku ni nobene datoteke, ki bi jo lahko predvajali. Not found V strežniku ni elementa, ki bi ustrezal ključni besedi. Not in use Izvaja se postopek, ki je trenutno prepovedan. SEN Sporočilo in razlaga Cannot connect to server Sprejemnika ni mogoče povezati sstrežnikom. Cannot get data Sprejemnik ne more pridobiti vsebine iz strežnika. Uporaba omrežnih funkcij 73 SI