Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Upravljanje naprave USB

Upravljanje naprave USB z daljinskim upravljalnikom Pred uporabo spodnjih gumbov pritisnite gumb USB. Pritisnite N X x USB SHUFFLE REPEAT N X x Funkcija Zagon predvajanja. Začasna zaustavitev predvajanja. Zaustavitev predvajanja. ./> Predvajanje prejšnje/naslednje datoteke. REPEAT SHUFFLE ./> Preklop v način ponavljanja. Preklop v način naključnega predvajanja. Opombe glede naprave USB • Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte. Da preprečite poškodbo podatkov ali okvaro naprave USB, pred priključevanjem ali odstranjevanjem naprave USB izklopite sprejemnik. • Za povezavo sprejemnika in naprave USB ne uporabljajte zvezdišča USB. • Če je naprava USB povezana s sprejemnikom, se prikaže sporočilo »Reading«. • Glede na vrsto priključene naprave USB se lahko sporočilo »Reading« prikaže šele po približno 10-ih sekundah. • Če je naprava USB povezana s sprejemnikom, ta prebere vse datoteke v napravi USB. Če je v napravi USB večje število map ali datotek, lahko branje vsebin v napravi USB traja dalj časa. • Sprejemnik lahko prepozna največ – 256 map (vključno z mapo »ROOT«), – 256 zvočnih datotek v posamezni mapi, – 8 podrejenih map (drevesna struktura datotek, vključno z mapo »ROOT«). Največje število zvočnih datotek in map se lahko razlikuje glede na strukturo datotek in map. V napravo USB ne shranjujte drugih vrst datotek ali nepotrebnih map. • Združljivost z vsemi vrstami programske opreme za šifriranje/zapisovanje ter s snemalnimi napravami ali mediji ni zagotovljena. Pri uporabi nezdružljivih naprav USB se lahko pojavi šum, je moteno predvajanje zvoka ali pa predvajanje sploh ni mogoče. • Začetek predvajanja lahko zakasni, kadar je: – struktura map zapletena, – zmogljivost pomnilnika prevelika. • Sprejemnik morda ne podpira nekaterih funkcij priključene naprave USB. • Vrstni red predvajanja, ki ga določi sprejemnik, se lahko razlikuje od vrstnega reda predvajanja v priključeni napravi USB. • Mape brez zvočnih datotek ne bodo vključene. 46 SI

• Pri predvajanju zelo dolge skladbe lahko nekatere upravljalne funkcije zakasnijo predvajanje. Seznam sporočil USB Sporočilo in razlaga Reading Sprejemnik zaznava in bere podatke naprave USB. Device error Zaznavanje pomnilnika naprave USB ni uspelo (stran 44). Not supported Priključena naprava USB ni združljiva, priključena je neznana naprava ali je naprava USB priključena prek zvezdišča USB (stran 44). No device is connected Naprava USB ni priključena oz. jo sistem ne prepozna. No Track Ni najdenih skladb. Funkcije radijskega sprejemnika Poslušanje radia FM/AM Vgrajeni radio omogoča sprejemanje signalov FM in AM. Pred uporabo radia preverite, ali ste priključili anteni FM in AM na sprejemnik (stran 29). Nasvet Intervali za iskanje postaj so prikazani spodaj. Območje FM AM Evropa, Avstralija 50 kHz 9 kHz Mehika 50 kHz 10 kHz* * Intervale za iskanje postaj AM lahko spremenite (stran 48). Številski gumbi Funkcije radijskega sprejemnika V/v/b, D.TUNING OPTIONS HOME SHIFT 47 SI