Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Sloveno

Priložena dodatna

Priložena dodatna oprema • Navodila za uporabo (ta priročnik) (samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki) • Kratka navodila za namestitev (1) • Daljinski upravljalnik (RM-AAU169) (1) • Bateriji R6 (velikosti AA) (2) • Referenčni priročnik (1) (samo pri evropskih modelih) • Žična antena FM (1) Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik V daljinski upravljalnik vstavite dve (priloženi) bateriji R6 (velikosti AA). Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost. • Okvirna antena AM (1) • Mikrofon za določitev optimalne postavitve (ECM-AC2) (1) Opombe • Daljinskega upravljalnika ne puščajte na vročem ali vlažnem mestu. • Istočasno ne uporabljajte novih in starih baterij. • Manganovih baterij ne mešajte z baterijami drugih vrst. • Senzorja za signal daljinskega upravljalnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali svetlobnim napravam. To bi lahko povzročilo okvaro. • Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterije, da preprečite razlitje baterij in korozijo. • Ko zamenjate baterije v daljinskem upravljalniku ali jih iz njega odstranite, se gumbi daljinskega upravljalnika morda ponastavijo na privzete nastavitve. Če se to zgodi, znova razporedite gumbe za izbiro vnosa (stran 101). • Ko sprejemnika ni mogoče več upravljati z daljinskim upravljalnikom, vstavite nove baterije. 8 SI

Opis in lokacija delov Sprednja plošča A ?/1 (vklop/stanje pripravljenosti) (stran 32, 49, 55) Indikator nad gumbom zasveti tako: zeleno: sprejemnik je vklopljen. oranžno: sprejemnik je v stanju pripravljenosti in – možnost »Control for HDMI« (stran 90) ali »Network Standby« (stran 93) je nastavljena na »On«; – možnost »Pass Through« (stran 90) je nastavljena na »On«* ali »Auto«. Se ugasne, ko je sprejemnik v stanju pripravljenosti in ko so možnosti »Control for HDMI«, »Pass Through« in »Network Standby« nastavljene na »Off«. * Samo pri modelih v Avstraliji in Mehiki. Opomba Če indikator počasi utripa, je posodobitev programske opreme v teku (stran 72). Če indikator hitro utripa, je prišlo do napake pri posodobitvi programske opreme (stran 103). B SPEAKERS (stran 34) C TUNING MODE, TUNING +/– Pritisnite gumb TUNING MODE in upravljajte radijski sprejemnik (FM/AM). Pritisnite gumb TUNING +/– in poiščite radijsko postajo. D A.F.D./2CH, MOVIE, MUSIC (stran 51, 52) E Zaslon (stran 10) F SOUND OPTIMIZER (stran 54) G INPUT MODE (stran 79) H DIMMER Omogoča prilagoditev svetlosti zaslona s tremi stopnjami. I DISPLAY (stran 100) J Senzor daljinskega upravljalnika Sprejema signal daljinskega upravljalnika. K PURE DIRECT (stran 55) Indikator nad gumbom sveti, ko je vključena funkcija PURE DIRECT. L MASTER VOLUME (stran 41) M INPUT SELECTOR (stran 41) N vrata (USB) (stran 28) O Priključek AUTO CAL MIC (stran 33) P Priključek PHONES Za priključitev slušalk. 9 SI