Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Bosniaco

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera Preuzimanjem najnovije verzije softvera, moći ćete koristiti najnovije funkcije. Prijemnik pristupa serveru kompanije Sony radi ažuriranja softvera. Ako su dostupna nova ažuriranja, na ekranu TV-a se pojavljuje poruka “[New Software] Perform Software Update.”, a na displeju prednje ploče je prikazano “UPDATE” kada ste povezani na Internet i koristite Home Network (Kućnu mrežu) ili funkciju SEN. Prije ažuriranja softvera, uvjerite se da je isključena druga oprema povezana na prijemnik. Za detalje o dostupnosti ažuriranja za softver, posjetite lokaciju za podršku kupcima (stranica 110). Napomene • Pazite da ne isključite prijemnik, da ne iskopčate mrežni kabl i da ne izvršite bilo kakvu operaciju na prijemniku dok je postupak ažuriranja u toku. • Ako pokušate ažurirati softver kada je Sleep Timer uključen, Sleep Timer će se automatski isključiti. 1 Pritisnite HOME. Na TV ekranu se prikazuje početni izbornik. 2 Odaberite “Settings”, zatim pritisnite . Na TV ekranu će se pojaviti izbornik Settings. 3 Odaberite “System Settings”, zatim pritisnite . 4 Odaberite “Network Update”, zatim pritisnite . 5 Odaberite “Network Update”, zatim pritisnite . Prijemnik počinje pregledavati dostupno ažuriranje softvera. 6 Kada se ekranu TV-a pojavi poruka “A new version of software is found”, odaberite “Update now”, zatim pritisnite . Pojavljuje se poruka kojom potvrđujete svoju saglasnost sa odredbama za ažuriranja softvera. Potvrdite poruku, a takođe pročitajte i “UGOVOR O LICENCI ZA KRAJNJE KORISNIKE” (stranica 117), zatim pritisnite . Ako ažuriranje nije dostupno, pojavljuje se poruka “No update is required.” 7 Odaberite “Agree”, zatim pritisnite . Prijemnik započinje ažuriranje softvera, a ekran TV-a se automatski isključuje. Indikator ?/1 (on/standby) (uključeno/ stanje pripravnosti) na displeju prednje ploče, trepće tokom ažuriranja. Za dovršetak ažuriranja, prijemniku treba određeno vrijeme (maksimalno oko 40 minuta). Potrebno vrijeme ovisi o količini podataka u ažuriranju, vrsti linije mreže, komunikacijskom okruženju mreže itd. Kada ažuriranje softvera bude dovršeno, na ekranu se pojavljuje “Complete”. Promjene ili podešavanja načinjena u postavkama vraćena su na zadane vrijednosti. Napomena Ako se desi nešto od ispod pomenutog, ažuriranje softvera sadrži grešku. –Indikator?/1 (on/standby) (uključeno/ stanje pripravnosti) ubrzano trepće. – Na displeju prednje ploče pojavljuje se “ERROR” (Greška). – Ne pali se nijedan indikator na displeju ili se indikator ?/1 (on/standby) (uključeno/ stanje pripravnosti) isključuje. – Prijemnik nije dovršio ažuriranje ni nakon 40 minuta, a poruka “UPDATING” trepće na displeju prednje ploče. Iskopčajte, zatim ponovno ukopčajte napojni kabl. Prijemnik će pokušati ažurirati softver. Ako ovo stanje potraje, obratite se najbližem Sony prodavaču. 70 BS

Za otkazivanje postupka ili povratak na prethodni ekran Pritisnite RETURN O u bilo kojem trenutku, prije nego što prijemnik započne ažuriranje softvera. Kad ažuriranje započne, ne možete otkazati postupak, niti se vratiti na prethodni ekran. Lista poruka za Network features (Mrežne funkcije) Network settings Poruka i objašnjenje Connection failed Prijemnik nije uspio da se poveže na mrežu. Input error Unesene vrijednosti su neispravne ili nevažeće Not in use Izvodi se postupak koji trenutno nije dopušten. Not supported Uređaj pristupne tačke ne podržava metodu WPS PIN kod. Home Network (Kućna mreža) Poruka i objašnjenje Cannot connect Prijemnik se ne može povezati na odabrani server. Cannot get info Prijemnik ne može preuzeti informacije sa servera. Cannot JOIN PARTY Prijemnik nije uspio da se pridruži na PARTY. Cannot play Prijemnik ne može reproducirati audio datoteke uslijed nepodržanog formata datoteke ili ograničenja reprodukcije. Cannot START PARTY Prijemnik nije uspio da pokrene PARTY. Data error Pokušali ste reproducirati datoteku koju nije moguće reproducirati. Poruka i objašnjenje Device list is full Ne možete registrirati dodatne uređaje na listu uređaja. No server is available U mreži na koju se prijemnik može povezati, nema mrežnog servera. Pokušajte osvježiti listu servera (stranica 60). No track is found U odabranoj fascikli na serveru nema datoteka za reproduciranje. Not found Na serveru nema stavki koje odgovaraju ključnoj riječi. Not in use Izvodi se postupak koji trenutno nije dopušten. SEN Poruka i objašnjenje Cannot connect to server Prijemnik se ne može povezati na server. Cannot get data Prijemnik ne može preuzeti sadržaj sa servera. Cannot play Prijemnik ne može reproducirati uslugu ili stanicu uslijed nepodržanog formata datoteke ili ograničenja reprodukcije. Data error • Pokušali ste reproducirati datoteku koju nije moguće reproducirati. • Prijemnik ne prepoznaje podatke na serveru. Software update is required Usluga nije dostupna u trenutnoj verziji softvera prijemnika. Posjetite donju web lokaciju za dodatne informacije o ažuriranju softvera: http://munlimited.com/home No preset station is stored Na prijemniku nije pohranjena stanica pod odabranim brojem za postavljanje. No service is available Nema pružalaca usluga. Korištenje Mrežnih funkcija 71 BS