2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Justera kontrasten för displayen

Du kan justera kontrasten för displayen genom att vrida [LCD CONTRAST]ratten

som sitter till vänster om displayen.

Ange ägarens namn öppningsdisplayen

Du kan göra en inställning så att ditt namn visas öppningsdisplayen (den display

som visas när strömmen slås ).

1 Öppna displayen för operationen.

[FUNCTION] → [J] UTILITY → TAB [E][F] OWNER

2 Tryck [I] (OWNER NAME) för att öppna displayen för

ägarnamn.

Se sid. 26 för mer information om hur du skriver in tecken.

Visa versionsnummer

Om du vill kontrollera instrumentets versionsnummer trycker du [7 ▲▼]/

[8 ▲▼] (VERSION) displayen i steg 2 ovan. Tryck [EXIT] eller

[8 ▲▼] för att återgå till den ursprungliga displayen.

2

OBS

Eftersom färgdisplayen PSR-S910

är tydlig behövs ingen

kontrastjusteringsfunktion.

OBS

(PSR-S910) Du kan även ändra

bakgrundsbilden huvuddisplayen

genom att trycka [J] (MAIN

PICTURE)-knappen i steg 2.

PSR-S910/S710 – Bruksanvisning 17

Förberedelser

More magazines by this user
Similar magazines