2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Förberedelser

TAB [E][F]-knapparna

Dessa knappar används i huvudsak för att byta sidor displayer som har ”flikar”

i överkant.

[1 ▲▼] – [8 ▲▼]-knapparna

Sifferknapparna [1 ▲▼] – [8 ▲▼] används för att göra val eller justera inställningar

(upp respektive ner) för funktioner som visas direkt ovanför dem.

Om en meny visas denna del av displayen,

använd sifferknapparna [1 ▲] – [8 ▲].

Om en meny visas denna del av displayen,

använd sifferknapparna [1 ▼] – [8 ▼].

20 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

Använd sifferknapparna [1 ▲▼] – [8 ▲▼] om

menylistan visas för att välja önskat objekt.

Om en parameter visas i form av ett skjutreglage

(eller ratt) kan du använda sifferknapparna

[1 ▲▼] – [8 ▲▼] för att justera värdet.

More magazines by this user
Similar magazines