2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

jesusarherren.se

2 Tryck på den av knapparna - Jesus är Herren!

Anslutningar – Använda instrumentet med andra enheter –

10

3 Tryck [H] för att ta fram Vocal Harmony-displayen.

4 Tryck en av knapparna [A] – [J] för att välja en Vocal

Harmony-typ.

5 Slå [ACMP]-knappen.

6 Spela och håll ned ackorden i vänsterhandsomfånget

klaviaturen eller spela upp en Song som innehåller ackorddata

samtidigt som du sjunger med.

Harmonin läggs till din röst enligt ackordet.

Avancerade funktioner

Mer information finns i Reference Manual webbplatsen,

Kapitel 10.

Övergripande inställningar för

mikrofonen:

Talk-inställningar:

Editera Vocal Harmony:

92 PSR-S910/S710 – Bruksanvisning

[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] →

[I] MIC SETTING → TAB [E][F] OVERALL

SETTING

[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] → [I]

MIC SETTING → TAB [E][F] TALK SETTING

[MIC SETTING/VOCAL HARMONY] →

[H] VOCAL HARMONY TYPE →

[8 ▼] (REDIGERA)

OBS

Du kan justera volymbalansen mellan

ditt framträdande och mikrofonen

med hjälp av [BALANCE]-knappen

(sid. 48).

More magazines by this user
Similar magazines