Cittaslow i Falköping (Karins examensarbete) - Falköpings kommun

falkoping.se

Cittaslow i Falköping (Karins examensarbete) - Falköpings kommun

Förord

Det här är ett examensarbete skrivet inom landskapsarkitektutbildningen vid SLU

i Alnarp. Handledare har varit Mattias Qviström och jag vill tacka honom för

snabba svar på mejl och för bra och konstruktiv kritik under arbetets gång. Tack

även till Conny Svensson och de övriga på Falköpings kommun som ställt upp

på intervjuer och varit mycket tillmötesgående. Jag vill också tacka min kära familj

och fantastiska vänner i både Sverige och Norge. Jag är så väldigt glad att ni

finns!

Slutligen vill jag önska trevlig läsning.

Malmö, 2008-09-06

Karin

3

More magazines by this user
Similar magazines