Views
1 month ago

Cykling nr 1 2018

FRIHET PÅ CYKEL

FRIHET PÅ CYKEL Därför storsatsar Cykelfrämjandet på KRETSAR FÅR ÖKAT ANSLAG FÖR KURSER cyklingskurser för vuxna Förra året lärde sig över 600 vuxna svenskar att cykla tack vare Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel. I år växlar projektledare Anna Asplind och hennes kollegor upp rejält. ”Vi kommer att ordna kurser på 32 orter i hela Sverige.” På cyklar utan pedaler och med stöd från tålmodiga, uppmuntrande instruktörer har hundratals vuxna lärt sig cykla genom Cykelfrämjandet. Först i liten skala, när Solna kommun 2012 kontaktade föreningen för att få hjälp med cykelkurser. I takt med att allt fler kommuner upptäckte möjligheten har verksamheten växt. Anna Asplind, projektledare för det som sedan 2016 heter Frihet på cykel, kom in i verksamheten strax efter flyktingvågen i slutet av 2015. – Då såg vi hur behovet ökade dramatiskt och det är överlag många nyanlända som kommer till kurserna. Många har helt enkelt inte fått lära sig cykla i sina hemländer, av kulturella och ibland politiska skäl. ÖKAR JOBBMÖJLIGHETER Genom att lära sig cykla ökar den egna rörligheten och den personliga friheten blir avsevärt större. Det blir plötsligt möjligt att ta sig till naturupplevelser och att upptäcka de närmaste omgivningarna. Inte minst skapar det nya möjligheter att söka jobb. Bland annat kräver anställning inom hemtjänsten ofta att man kan cykla. Anna påpekar något som på sätt och vis är ännu större. – Den glädje de utstrålar och den gnista som tänds i ögonen på dem som precis har lärt sig cykla, det är värt så oerhört mycket. Deltagare berättar själva om hur de får en bättre självbild, starkare självförtroende och ökad energi. Cykelfrämjandets Frihet på cykel är som en katalysator för cykelkurserna och hjälper till med administration och organisering. Själva kurserna drivs av volontärer och med stöd av kommuner eller andra aktörer, förklarar hon. NATIONELL SPRIDNING 2018 OCH 2019 Förra årets kurser var en succé och ledde till en kraftig ökning av antalet förfrågningar om hjälp med att ordna kurser. Tack vare stöd från Trafikverket, Svenskt Friluftsliv och Svenska Postkodstiftelsen har Cykelfrämjandet i år kunnat anställa ytterligare tre personer som ska arbeta med kurserna – grovt sett en fördubbling mot tidigare. – En arbetar i Göteborg, två här i Stockholm. Sedan är vi två som har ett övergripande, nationellt samordningsansvar, förklarar Anna. Medan det förra året i princip bara ordnades kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö kommer det nu att kunna ske för 32 kommuner i hela Sverige. En avgörande del i kursarrangemangen är att hitta och utbilda instruktörer. Tidigare har instruktörs utbildningarna hållits i Stockholm, Göteborg och Malmö, men nu kommer även de att kunna ordnas på flera orter. LÄR UT ENLIGT NEDERLÄNDSK MODELL Just instruktörerna och den pedagogiska modell som används är en av de främsta styrkorna med Frihet på cykel-kurserna. Det är inte så enkelt som det kan verka att lära vuxna cykla. Exempelvis är det inte möjligt att springa efter och hålla i cykeln, som när man lär barn cykla. Det är för tungt, helt enkelt. – Vi använder en holländsk modell som bygger på att deltagaren själv får hitta balansen genom att först rulla på en cykel utan pedaler och med sänkt sadel, förklarar Anna och tillägger att modellen givetvis har utvecklats och anpassats alltsedan de första kurserna hölls 2012. – Genom ständiga uppföljningar av kurserna har vi kunnat förbättra dem gradvis. Utöver själva cyklingskunskapen, alltså att kunna cykla, lägger kurserna stor tonvikt på trafikregler och hur man agerar i trafiken. Det förekommer också kurser som helt fokuserar på det. Cykelfrämjandets lokalkretsar spelar en alldeles avgörande roll, understryker Anna. De gör en stor del av det praktiska arbetet med att arrangera och genomföra kurserna. Därför kommer de kretsar som vill engagera sig i Frihet på cykel få ett ökat kretsbidrag under 2018. – Det här är något av det viktigaste Cykelfrämjandet gör, inte bara för att öka cyklingen utan också för att skänka människor frihet och glädje, och även bidra till bättre förutsättningar för ett gott liv. 10 Cykling nummer 1, 2018

FRIHET PÅ CYKEL ”Får jag vara med – jag är så trött på att köra bil” Uppsalakretsen har lärt över 100 att cykla När Cykelfrämjandet i Malmö nu ordnar cyklingskurser för tredje året är efterfrågan större än någonsin. Att Malmö är Sveriges mesta cykelstad märks inte minst på cykelkurserna för vuxna som arrangeras där. Efterfrågan har varit stor alltsedan starten 2016 och i år har man även anordnat kurser inomhus. Isabella Thöger, projektledare för Frihet på cykel i södra och sydöstra Sverige: – Det är inte ovanligt att det kommer fram någon som ser oss när vi håller en kurs, och vill vara med. Under en av våra sommarkurser stannade en kvinna i bil och undrade vad vi höll på med. ’Jag vill också vara med, jag är så trött på att köra bil’, utbrast hon. SOMMARJOBB ÅT UNGDOMAR Liksom på övriga håll i landet bygger kursverksamheten i hög grad på att volontärer hjälper till som instruktörer. Men genom samarbetet med kommunen har Cykelfrämjandet även kunnat erbjuda instruktörstjänster som sommarjobb åt gymnasieungdomar. – Det har främst varit under sommaren, men några ungdomar har även arbetat som timanställda under hösten och våren, säger Isabella. Under 2017 genomfördes 13 kurser på tre olika ställen i Malmö. I år blir det uppåt 20. Cykelkurser anordnas på orter runt Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Malmö, Norrköping, Stockholms län, Uppsala och Vänersborg. Arbetsgruppen för Frihet på cykel, Kristen Hope, Anna Asplind, Elisabeth Kempe och Mattias Lindmark. Cykelfrämjandet i Uppsala är en av de lokalkretsar som ordnar cykelkurser för vuxna. Verksamheten startade för fyra år sedan och efterfrågan ökar ständigt. ”Min man slog vad om att jag aldrig skulle kunna lära mig cykla. Men jag klarade det!” Björn Engström, ordförande i Cykelfrämjandet Uppsala, berättar om den somaliska kvinnan som överbevisade sin man, tack vare den kursverksamhet som Björn tog initiativ till för snart fyra år sedan. – Jag har aldrig sett en så idog elev som hon, berättar han och skrattar. Men motivationen hos deltagarna är överlag väldigt hög. Och det krävs, i synnerhet som språket ofta skapar utmaningar och ibland gör lärprocessen en aning omständlig. Men det är viktigt att deltagarna förstår sådana begrepp som ”bromsa”, påpekar Björn. – Det har hänt att någon deltagare råkat ut för mindre incidenter när de inte har bromsat i tid och åkt in i en garagevägg eller en buske eller så. Inget allvarligt, men vi lägger stor vikt vid att förklara vad olika delar på cykeln heter så att de förstår instruktionerna. Språksvårigheterna gör också att det är särskilt viktigt att visa vad man menar. Exempelvis kliver Björn upp på ett räcke för att förklara att det är enklare att hålla balansen om man tittar rakt fram istället för att titta ner, vilket många gör. Hur såg utmaningarna ut från början? – Det handlade om att hitta någonstans att vara, att få tillgång till cyklar och även hitta någonstans att förvara dem. Lyckligtvis löste det sig delvis genom en kontakt med Studiefrämjandet i Uppsala. Cyklar kom från bostadsbolag som rensat sina cykelförråd och ett renhållningsföretag ställer upp en en låsbar container vid övningsplatsen – en tom parkeringsplats i invandrartätat Gottsund –för förvaring av cyklarna. Vilka råd kan du ge andra som vill ordna kurser? – Ta med kursdeltagarna ut på cykelvägar när de lärt sig hantera cykeln på övningsområdet. Det är stor skillnad att cykla bland andra, och i backar, jämfört med att göra det på en avgränsad, platt yta. – Försök också att hitta någon instruktör som kan fungera som tolk. Exempelvis hade vi en eritreansk instruktör, vilket passade ypperligt då fyra flickor var nyanlända från Eritrea som inte kunde andra språk. Cykling nummer 1, 2018 11

Cykling nr 1 2017
Cykling nr 3 2016
Cykling nr 3 2017
Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykling nr3 2015
Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykling nr 4 2017
Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:4-09 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:2-09 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykla till jobbet! - Falu Kommun
SPECIALIZED BICYCLE INSTRUKTIONSBOK - Specialized Bicycles
Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till ...
På cykel för miljö och hälsa - Länsstyrelsen i Stockholms län ...
Läs mer om förslagen här - Miljöpartiet de gröna
Höstträning – Cykelcross - Toppfysik
Korsordet Nr 1 - 2018
Hoj - Institutionen för konst- och musikvetenskap - Lunds universitet
Cykelåret i Göteborg 2010
Förslag till utformning och dimensionering av cykelparkering inomhus
Nybörjarguiden-2014
Slutrapporten på svenska - Öresund som cykelregion