Views
7 months ago

Cykling nr 1 2018

KRETSEN ”Det är

KRETSEN ”Det är roligt att vara en del av framtiden” Cykelfrämjandet Norrbotten med bas i Luleå är en av landets mest aktiva kretsar och driver flera projekt tillsammans med såväl kommun som universitetet. Liselott Evasdotter berättar om en stad där cyklingen förvisso utvecklas i hög takt, men där beslutsfattarna ännu inte greppat hela frågan. Den nya cykelvägen invigdes med pompa och ståt, eller åtminstone med varmkorv, kaffe och närvaro av flera kommunpolitiker. Och Cykelfrämjare. – Det var vi som kom med idén. Nya bilvägar invigs ju, så varför ska inte cykel vägar invigas, resonerade vi, berättar Liselott Evasdotter som är ordförande i Cykelfrämjandets Norrbotten-krets med bas i Luleå. Det var ingalunda svårt att få med kommunen på idén om en invigning. De hade bara inte tänkt på det. Cykelfrämjandet i Luleå har sedan flera år att nära samarbete med kommunen, vilket återspeglar deras ambition att utveckla cyklingen. – Vi blir ofta tillfrågade i frågor som rör cykling och vi samarbetar med kommunen på flera sätt, bland annat genom en uppskattad konstrunda som pågår hela sommaren. Det kallas Konst från hoj och är en slags orientering som kan genomföras när som helst mellan juni och september. I korthet går den ut på att deltagarna cyklar till olika konstverk i Luleå och markerar dem på ett särskilt kort. HELHETSSYN SAKNAS Liselott ser en tydlig vilja hos kommunen att förbättra förutsättningarna för cykling. Men det faktum att man inte ”tänkt på” att en ny cykelbana borde invigas med en liten cerermoni, precis som sker för nya bilvägar, är talande. Medvetenheten kring cykling behöver stärkas och statusen höjas. Även kunskap brister, påpekar Liselott. Även om det skett stora förbättringar i utbyggnaden av cykelvägnät och underhåll av detsamma saknas helhetstänket. – Kommunen tror att det är bra bara man bygger exempelvis fyra kilometer cykelväg, även om den inte ingår i en helhet. Den kanske exempelvis mynnar ut i en bilväg och innehåller cykelöverfarter som är slingriga och osäkra. Under vintern anordnade Cykelfrämjandet Norrbotten en så kallad gnällkväll, ett slags öppet möte på ett kafé i centrala Luleå dit alla var välkomna för att ”gnälla av sig”. Eller snarare dela med sig av vad de anser är brister som borde åtgärdas. Evenemanget lockade ett 20-tal personer och gav värdefulla insikter som förmedlades till kommunen. – Det var mycket uppskattat, även av kommunen som på det sättet fick värdefull kunskap från vardagscyklister. Hur arbetar ni för att locka nya medlemmar? – Vi anordnar en del föredrag kring olika aspekter av cykling, bland annat hälsa. Vid flera tillfällen har vi bjudit in forskare från universitetet [Luleå tekniska universitet] som föreläsare, vilket många uppskattar. – Men vi gör även andra evenemang och aktiviteter, som Konst från Hoj och ledda cykelturer. En förmån som är särskilt uppskattad är vår lastcykelpool, där medlemmar har möjlighet att låna en elassisterad lastcykel. Cykeln står centralt i Luleå utanför ett kafé och har använts av medlemmar som har flyttat eller för att skjutsa barnbarnen som är på besök, berättar Liselott. – En del utnyttjar den också för att pröva på lastcykel inför ett köp. Överlag är just lastcyklar ett allt vanligare inslag i Luleå, ett tecken på att cyklingen utvecklas i såväl omfattning som hur cykeln används. ARBETAR FÖR JÄMSTÄLLDHET Cykelfrämjandet Norrbotten har 80 medlemmar. Som på många håll är det en liten kärna som gör det mesta av jobbet, ett tiotal bestående av styrelsen och några till. Sedan flera år jobbar de med att få en bra balans mellan antal män och kvinnor i verksamheten. Idag är det ”i princip lika många” män som kvinnor i Norrbottenkretsens styrelse. – Det är ju en del av det vi jobbar för i ett bredare perspektiv, en mer hållbar stad. Det handlar ju inte bara om miljö, där cykeln kan bidra med mycket positivt, utan även sociala aspekter som jämlikhet och jämställdhet, förklarar Liselott. Varför engagerar du dig i Cykelfrämjandet? – Dels är jag en väldigt aktiv cyklist själv – jag cykelpendlar drygt en mil varje dag och gör långfärder på semestern – dels är det här en viktig fråga för en sund utveckling av samhället. Cykling är ju framtiden och det är kul att vara en del av den! 40 Cykling nummer 1, 2018

DET HÄR ÄR CYKELFRÄMJANDET NORRBOTTEN ANTAL MEDLEMMAR: 80 ANTAL AKTIVA: ett 20-tal AKTIVITETER: Gnällkväll, Konst från Hoj, cykelturer, föredrag, cykelskola SAMARBETSPARTNER: Luleå kommun, Luleå Tekniska Universitet och näringslivet STÖRSTA UTMANING I ÅR: ”Att få ännu fler medlemmar och fler aktiva medlemmar så att vi hörs och syns ännu mer.” ÖVRIGT: arbetar medvetet för jämlikhet i organisationen

Cykling nr 1 2017
Cykling nr 3 2016
Cykling nr 3 2017
Cykling nr3 2015
Läs Cykling nr:2-08 här (pdf-fil, 11Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:2-05 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Cykling nr 4 2017
Läs Cykling nr:4-09 här (pdf-fil, 7Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:4-05 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-06 här (pdf-fil, 8Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:3-08 här (pdf-fil, 4.2Mbyte) - Cykelfrämjandet
Läs Cykling nr:2-09 här (pdf-fil, 9Mbyte) - Cykelfrämjandet
SPECIALIZED BICYCLE INSTRUKTIONSBOK - Specialized Bicycles
Resultat av arbetet för ökad och säkrare cykling samt förslag till ...
Cykla till jobbet! - Falu Kommun
På cykel för miljö och hälsa - Länsstyrelsen i Stockholms län ...
Hoj - Institutionen för konst- och musikvetenskap - Lunds universitet
Cykelåret i Göteborg 2010
Förslag till utformning och dimensionering av cykelparkering inomhus
Läs mer om förslagen här - Miljöpartiet de gröna
Höstträning – Cykelcross - Toppfysik
Korsordet Nr 1 - 2018
Nybörjarguiden-2014
Slutrapporten på svenska - Öresund som cykelregion