Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Uddannelse

Uddannelse Kursister Kursister Kursister

2006 2005 2004

DBU B1-træner 805 722 (564) 748 (695)

DBU B2-træner 232 201 106

DBU T-træner 49 29 42

DBU B-eksamen 168 157 184

DBU M1-træner 57 42 40

DBU M2-træner 22 18 14

DBU A-træner 23 26 26

A-eksamen 13 26 26

A-refreshmentt 147 Ikke gennemført 91

DBU P-træner 11 11 Ikke igangsat

P-refreshment Ikke gennemført 19 Ikke gennemført

Antal kursister i alt 1527 1232 (1074) 1277 (1224)

Tallene i () er tal, der fremgik af årsberetningen 2005. Tallene har desværre vist

sig ikke at være korrekte, da ikke alle gennemførte kurser var medtaget. Dette er

nu rettet, hvorfor tallene afviger fra tidligere.

Oversigt over kurser i Den strukturerede Dommeruddannelse 2005/06 og 2004/2005:

Kursus Antal kursister 2005-2006 Antal kurser 2005-2006 Antal kursister 2004-2005 Antal kurser 2004-2005

Dommergrundkursus 334 22 387 21

Dommer i praksis 101 8 43 2

Dommeren som leder 1 89 7 54 2

Dommeren som leder 2 51 3 Ikke klar til afvikling

Linjedommer 1 129 7 107 5

Linjedommer 2

Temakurser

87 5 78 4

Teori i praksis 12 1 13 1

Kommunikation og kropssprog 11 1 47 3

Lederstile 18 1 88 4

Konflikthåndtering 10 1 118 5

I alt 842 56 935 47

Talentdommer 1 Ikke klar til afvikling Ikke klar til afvikling Ikke klar til afvikling Ikke klar til afvikling

Talentdommer 2 16 2 16 2

Talentdommer 3/Linjedommer 3 og 4 25 3 25 3

Talentdommer 4 6 1 6 1

Elitedommerkursus 70 1 70 1

Dommerkurser i alt 959 63 1.052 54

100

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines