Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Regnskab

Regnskab 2006

Indtægtsskabende aktiviteter

60

DBU Årsberetning 2006

2005/06 2004/05 2003/04

t. kr. t. kr. t. kr.

Overskud på A-landshold

Indtægter 32.456 56.839 113.075

Udgifter -25.501 -48.880 -77.656

Netto-overskud 6.955 7.959 35.419

DIF og Tipsmidler

Tilskud fra DIF 9.426 9.042 8.937

Andel af Dansk Tipstjeneste A/Ss overskud 5.867 5.783 5.508

Indtægt i alt 15.293 14.825 14.445

TV-honorarer

Indtægter 125.543 123.240 109.902

Udgifter -81.775 -80.013 -76.643

Netto-andel 43.768 43.227 33.259

Sponsorer

Indtægter 29.314 30.024 18.948

Udgifter -9.082 -10.747 -5.531

Netto-indtægt 20.232 19.277 13.417

Team Danmark

Indtægter 9.311 7.000 7.100

Udgifter -6.800 -6.100 -6.100

Netto-indtægt 2.511 900 1.000

Sekundære poster

Indtægter 5.703 5.893 16.312

Udgifter -484 -223 -9.832

Netto-indtægt 5.219 5.670 6.480

Renter m.v.

Indtægter 4.182 4.112 4.898

Udgifter -3.091 -1.699 -488

Netto-indtægt 1.091 2.413 4.410

Indtægtsskabende aktiviteter i alt 95.069 94.271 108.430

Udgiftskrævende aktiviteter

DBU Herre-elitelandshold

U/21-landshold

Indtægter 2.221 495 1.355

Udgifter -6.251 -5.596 -3.857

Netto-udgift -4.030 -5.101 -2.502

U/20-landshold

Udgifter -864 -867 -719

Ungdomslandshold inkl. STU

Indtægter 863 521 937

Udgifter -12.231 -10.415 -10.546

Netto-udgift -11.368 -9.894 -9.609

DBU herreelitevikling i alt -16.262 -15.862 -12.830

DBU Børn og ungdom

Indtægter 13.083 13.139 13.120

Udgifter -16.814 -17.913 -16.576

Netto-udgift -3.731 -4.774 -3.456

DBU Kvindefodbold

Indtægter 455 806 652

Udgifter -7.598 -8.414 -8.102

Netto-udgift -7.144 -7.608 -7.450

More magazines by this user
Similar magazines