Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU udnævnte tre medarbejdere til daglige ledere.

’Daglig leder’ er en betegnelse for en ny mellemledergruppe,

der skal sikre den daglige drift

indenfor deres respektive ansvarsområder.

Ansvaret på det operationelle plan skal ske i

samarbejde med og under reference til enten

den relevante afdelingschef eller administrationschefen,

som fortsat har såvel det strategiske

som personalemæssige ansvar for den pågældende

afdeling.

Den nye mellemledergruppe oprettes som en

konsekvens af den størrelse, DBUs centrale administrationen

med hovedkontor i Brøndby har

fået som konsekvens af det stigende aktivitets-

og produktionsniveau samt de tanker, der ligger

for administrationens fremtid.

De nye daglige ledere indgår ikke i ledergruppen,

der fortsat vil bestå af afdelingscheferne

og generalsekretæren.

Anette Andersen daglig leder af DBU IT

Anette Andersen, 48 år, blev udnævnt til daglig

leder af IT-afdelingen.

Hun havde reelt fungeret i denne rolle gennem

det seneste års tid, efter IT-chef Kenneth

Reeh blev udnævnt til administrationschef. Det

blev imidlertid først i forbindelse med denne

større, organisatoriske sammenhæng, hun formelt

fik titlen.

Afdelingen består af Anette Andersen, Flemming

Knoth Nielsen, Christian Lacoppidan, Michael

Tandrup og Heidi Lüthje (se senere).

Anette Andersen, der startede i DBU i november

1998, vil fortsat referere til administrationschef

Kenneth Reeh.

Peter Ebbesen og Bettina Emcken

Peter Ebbesen, 39 år, blev daglig leder af turneringsafdelingen.

Afdelingen består af Tine Pleidrup, Sophie

Bacquaert, Allan G. Hansen. Allan Koefoed, Henrik

Andersen, Laura Petersen og Peter Ebbesen.

Peter Ebbesen, som har været ansat i DBU siden

september 2001, vil referere til administrationschefen.

Bettina Wiechmann, 37 år, blev ved samme

lejlighed udnævnt til daglig leder af en ny enhed

i kommunikationsafdelingen, DBU Grafisk.

Baggrunden er, at grafikerne fremover skal

varetage al planlægning, kontakt og økonomisk

styring vedrørende administrationens samlede

grafiske produktion.

Det vil blandt andet omfatte kontakten til

administrationens eksterne leverandører af

grafiske ydelser – herunder tilbudshentning,

forhandlinger og produktionsstyring med trykkerierne

– og økonomistyring af alle grafiske

opgaver.

DBUs samlede budget for grafik og tryksagsproduktion

beløber sig til fem-seks millioner

kroner årligt. Økonomiske beregninger påviser

væsentlige besparelsesmuligheder ved denne

disposition, som også omfatter fastansættelsen

af yderligere én grafiker.

DBU Grafisk består af Lise Fabricius og Henrik

Vick samt Bettina Emcken.

Bettina blev ansat i DBU 1. maj 2001, og refererer

til kommunikationschef Lars Berendt.

Tre grafikere

Som led i den nye organisering på det grafiske

område blev Lise Fabricius, 38 år, fastansat.

Lise var første gang i perioden 1. december

1996 til 29. august 1997 barselsvikar for afdelingens

daværende grafiker, Pia Bay, og var senest

fra 13. september 2004 til udgangen af november

barselsvikar for Anne Werner, og har de seneste

par måneder været tilknyttet på ad hocbasis.

Anne Werner forlod derimod DBU i maj.

Hun blev ’headhuntet’ tilbage til den virksomhed,

hvor hun var ansat i en uopsagt stilling,

som hun forlod til fordel for stillingen i

kommunikationsafdelingen i maj 2003.

DBU Kommunikation ansatte i stedet Henrik

Vick, 22 år. Han er uddannet mediegrafiker

med læretid hos Bestseller og senere grafiker

med ansvar for blandt andet varemærkerne

Jack&Jones, Selected og Vero Moda.

Sin unge alder til trods har Henrik kunnet

fremvise overbevisende eksempler på sit arbejde,

og har stor erfaring i udarbejdelse af eksempelvis

lookbooks og trendbooks samt ikke

mindst magasinerfaring. På det tekniske område

behersker han InDesign CS2, Illustrator

CS2, Premiere Pro og Golive CS, der alle er relevant

software her i afdelingen.

Han blev valgt blandt 82 ansøgere.

Ny sekretær til DBU Turneringer

DBU ansatte fra årsskiftet Henrik Andersen, 32

år, som sekretær i turneringsafdelingen.

Henrik, som er kontoruddannet, kommer fra

Frederikshavn, hvor han i januar 1998 startede

som kontorassistent for Frederikshavn forenede

Idrætsklubber, og hvor han siden januar 2000

har været forretningsfører med ansvar for klubbens

fodboldaktiviteter.

Henrik Andersen har således stor indsigt i arbejdsopgaverne

i specielt DBU Turneringer, idet

han varetog opgaver som blandt andet kampfordeler,

sekretær, salg af sponsorater, servicering

af medlemmer, kontingentopkrævning og

bogføring, ligesom en stor del af hans arbejdstid

gik med planlægning af Dana Cup No. 1, som

har deltagelse af 300 hold fra hele verden.

Henrik Andersen erstattede dermed Carsten

Dansk Boldspil-Union

Administrationen

C. Nielsen, som var fratrådt i DBU Turneringer

i maj 2005.

Ny assistent til DBU Børn og ungdom

DBU ansatte Tina Enestrøm, 32 år, som ny assistent

i børne- og ungdomsafdelingen.

Tina medbringer en række kompetencer fra

sin tidligere stilling som administrativ medarbejder

hos Scandic/Hilton. Tina har en bred erfaring

indenfor projektstyring med en række

opgaver indenfor koordinering og kommunikation.

Derudover medbringer Tina en stor erfaring

fra i alt 12 års arbejde både som træner, leder og

ansat kontormedarbejder i Boldklubben Skjold.

I sin tid var Tina således med til at starte pigeafdelingen

op, hvilket er relevant erfaring i forhold

til de opgaver, der knytter sig til stillingen.

Som ny medarbejder i DBU Børn og ungdom,

skal Tina blandt andet have ansvaret for afdelingens

pigeaktiviteter, herunder også sekretærfunktionen

for DBUs Pigegruppe.

Den nye medarbejder erstattede dermed Vibeke

Nørly, som på grund af et længere sygdomsforløb

reelt ikke havde været på arbejde

siden juni måned 2005.

Peter Brix til DBUs Landsholdsklub

Siden Troels Johannesen ved årsskiftet valgte

at søge nye udfordringer, valgte DBU at ansatte

Peter Brix, som i forvejen var tilknyttet DBU

Kommunikation på freelance-basis.

Peters stilling i landsholdsklubben.dk var normeret

til 20 timer per uge, hvilket gav mulighed

for at fuldføre sit studie i medievidenskab

og international virksomhedskommunikation

på Odense Universitet sideløbende.

Udover en for stillingen relevant teoretisk

baggrund har Peter gennem sin fem-årige ansættelse

i OBs kommunikationsafdeling, hvor

han blandt andet har beskæftiget sig med OB

Online, opnået et bredt kendskab til kommunikation

og ikke mindst til fodboldens verden.

Peter skal bidrage til den daglige administration

af klubben og skal ligeledes være med i

fortsat udvikling af websiderne samt strategisk

planlægning og gennemførelse af markedsføringstiltag

og events.

Peter har reelt været i gang i sin nye funktion

siden slutningen af februar, og administrerer

dermed landsholdsklubben.dk sammen med

Lise Daugaard.

Studentermedhjælp til DBU Kommunikation

Anne Marie Poulsen, 22 år, startede som studentermedhjælp

i kommunikationsafdelingen

på en 10-timers aftale ugentligt.

Det sker med henblik på primært indtastning

i landsholdsdatabasen. Derudover vil Anne Ma-

side 16 »

13

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines