Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Turneringer

DBUs Disciplinærudvalg

Som det har været tilfældet i tidligere år, besluttede

udvalget igen på sit første møde, at nedsætte

to underudvalg:

1) DM-Disciplinærudvalget, som varetager sagsbehandling

for de 56 divisionshold.

2) Turneringsudvalget, som varetager sagsbehandling

for alle øvrige turneringer – også

kaldet ’øvrige § 3 turneringer’ med henvisning

til DBUs Love.

De to ovennævnte underudvalgs beretning indgår

derfor ligeledes i DBUs årsberetning.

Udvalget har i det forgangne år koordineret

64

DBU Årsberetning 2006

sagsgange og procedurer for sagsbehandlingen

af disciplinære sager i DBU Turneringer.

Udvalget har været førsteinstans for behandling

af ændringsforslag til propositioner, cirkulærer

med videre, inden disse er forelagt bestyrelsen

til behandling.

Udvalget har udstukket retningslinjer for

eventuelle sanktioner, der kan henføres til sikkerhed

på stadion. Herunder tilskuerepisoder og

brug af romerlys med videre.

Udvalget har påset, at de under udvalget hørende

cirkulærer overholdes, herunder at divisionsklubberne

på deres kampdragter overholder

DBUs reklamecirkulære.

Disciplinærudvalget bestod i 2006 af Henrik Ravnild

(formand), Johnny Rune, Kim Madsen, Jørgen

L. Jensen og Christian Kofoed. Sekretærer for udvalget

var Peter Ebbesen og Henrik Andersen.

More magazines by this user
Similar magazines