Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Regnskab

4

Resumé af bruttoregnskaber

62

5

Fordeling af bruttoindtægt 2006 Fordeling af nettoindtægt 2006

6

DBU Årsberetning 2006

7 8 1

2

3

4

5

1 Overskud på A-landshold

2 DIF og Tipsmidler

3 TV-honorarer

4 Sponsorer

5 Team Danmark

6 Sekundære poster

7 Renter m.v.

2006 2005 2004 2003

t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. %

Bruttoindtægter 262.731 100 282.660 100 339.832 100 236.948 100

1. Entreindtægt m.v. 29.779 12 54.180 19 105.733 31 51.274 22

2. Sponsor og bandereklamer 36.554 14 36.687 13 26.386 8 23.032 10

3. TV-honorarer 130.033 49 127.219 45 121.310 36 99.605 42

4. DIF og Dansk Tipstjeneste A/S 18.357 7 17.869 1 17.276 5 22.402 9

5. Team Danmark 9.311 4 7.000 8 7.100 2 7.767 3

6. Kursus- og deltagergebyrer 21.004 8 20.831 7 17.748 5 16.856 7

7. Andre indtægter 16.602 6 16.461 6 39.381 12 11.889 5

8. Renter 1.091 0 2.413 1 4.898 1 4.123 2

Bruttoudgifter 263.898 100 277.697 98 329.137 97 248.440 105

Sportslige udgifter 97.855 37 122.852 43 145.106 44 110.296 49

A-landsholdets kampudgifter m.v. 25.500 10 48.880 17 77.656 24 46.155 20

Herre-eliteudvikling 19.345 7 16.879 6 15.122 4 13.436 6

Kvindefodbold 7.598 3 8.414 3 8.101 2 8.149 3

Old Boys 809 0 298 0 157 0 833 0

Børn og unge 16.814 6 17.913 6 16.534 5 15.955 8

Turneringer 11.877 5 13.748 5 12.665 4 12.536 6

Uddannelse 15.308 6 15.993 6 14.161 5 12.301 6

Fair Play 604 0 727 0 710 0 931 0

Andre udgifter 166.043 63 154.845 55 184.031 53 138.144 56

Administration, møder og information 32.190 12 33.022 12 27.349 5 25.729 7

IT 3.263 1 3.200 1 3.793 2 2.069 2

Jura 1.818 1 1.000 0 1.020 0 375 0

Team Danmark 6.800 3 6.100 2 6.100 2 6.050 3

TV-andel Divisionsklubber 81.275 31 79.513 28 76.643 23 73.799 31

Reklame og sponsorudgifter 9.082 3 10.747 4 5.531 2 5.755 2

Sekundære og ekstraordinære udgifter 2.132 1 3.578 1 12.694 4 3.069 1

Tilskud lokalunionerne 8.624 3 8.624 3 8.624 3 8.624 4

Tilskud Divisionsforeningen 1.074 0 1.074 1 1.074 0 1.074 1

Særlige projekter og nye tiltag 19.785 8 7.987 3 40.203 12 11.600 5

Tilskud Ungdomsfonden 1.000 0

DBUs andel af resultatet -1.167 0 4.963 2 10.695 3 -11.492 -5

6 7

1

2

3

More magazines by this user
Similar magazines