Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Professionel

Udvalget for professionel fodbold

Udover den generelle målsætning om at medvirke

til at fremme og beskytte professionel fodbolds

interesser i Danmark og et langsigtet mål

om at fastlægge en fælles strategi for dansk

professionel klubfodbolds fremtid er intentionen,

at udvalget løbende skal indsamle signaler

og ønsker fra klubberne og forsøge at bringe

disse sammen til konkrete forslag, der kan medvirke

til, dels at sikre stabile og sportsligt attraktive

turneringer, dels bidrage til at forbedre

klubbernes udviklingsmuligheder.

Udvalget har i årets løb afholdt fire møder,

hvor man blandt andet har behandlet og opstillet

fælles holdninger til implementeringen af FI-

FAs cirkulære om bekæmpelse af racisme; etablering

af et hooliganregister og bekæmpelse af

hooliganisme; håndteringen af stadionkravene;

anvendelse af gigtmedicin i fodbolden; disciplinærudvalgets

arbejdsopgaver og sammensætning;

etisk kodeks; fællesarrangement af kvinde-

102

DBU Årsberetning 2006

og herrepokalfinalerne; fodboldgalla samt taget

initiativ til etablering af møder mellem landstrænere,

klubtrænere og klubdirektører omkring

planlagte landsholdsaktiviteter.

Derudover har udvalget drøftet strategier og

ønsker i relation til kommende TV-aftaler og til

en partnerskabsaftale med Danske Spil. Udvalget

har til det formål nedsat to ad hoc grupper

med den opgave at udarbejde forhandlingsoplæg

til ny TV-aftale og til en partnerskabsaftale

med Danske Spil.

Konkret har udvalgets arbejde i årets løb udmøntet

sig i en række vedtagelser til ændring af

propositionerne for Herre-DM og en ny fortolkning

af afsoningsbestemmelserne for karantæner

optjent i DBUs turneringer og landspokalturneringer

i overensstemmelse med UEFAs

regler på området.

Senest har udvalget behandlet og forholdt sig

positivt til forslag fra divisionsklubberne ved-

rørende en udvidelse af 2. Division fra 28 til 32

hold og en samtidig udvidelse af adgangen for

SAS Liga-klubberne til at deltage med i alt otte

2. hold i 2. Division og til et forslag omhandlende

en ændring af lodtrækningsproceduren i

runde to og tre for at undgå indbyrdes kampe

mellem SAS Liga-klubberne og derigennem give

flere af serieklubberne mulighed for at møde et

SAS Liga-mandskab.

Endelig har udvalget fået etableret en fast

praksis som sikrer en løbende dialog om og koordinering

af erfaringer og tendenser i international

fodbold og i internationalt arbejde.

Udvalget havde i 2006 følgende sammensætning:

Allan Hansen (formand), Jesper Møller,

Henrik Ravnild, Torben Mogensen, Benny Hansen,

Thomas Christensen, Niels Chr. Holmstrøm, Allan

K. Petersen, Jørn Kønig og Ole Hansen.

More magazines by this user
Similar magazines