Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

Fondens bestyrelse har i 2006 haft følgende sammensætning:

Torben Mogensen (formand), Allan Hansen og som DIFs repræsentant

Børge Kaas-Andersen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens

sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet 12

ansøgninger, og har herefter ydet støtte med 88.000 kroner til

ni ansøgere.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

Fondens bestyrelse har i 2006 haft følgende sammensætning:

Ove Jensen (formand), Benny Hansen og Jesper Møller. Benny Jacobsen

har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet

176 ansøgninger.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

DBU Regnskab

DBUs hjælpefond

Disponibel kapital 1.11 2005 43.263

Indtægter

Renter og kursavancer 108.188

Udgifter

Understøttelser til ansøgere 56.000

Almennyttige foreninger 32.000

88.000

Omkostninger 18.726 -106.726

Årets overskud 1.426 1.462

Disponibel kapital 1/11 2006 44.725

Fondens samlede kapital udgør 2.207.364 kroner, der primært er anbragt

i obligationer.

Fondens formål er blandt andet at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som

er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden

årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

DBUs ungdomsfond

Disponibel kapital 1/11 2005 93.319

Indtægter

Renter 292.106

Udgifter

Rejsetilskud til 48 klubber 288.000

heraf ej udnyttet 6 klubber -36.000

252.000

Diverse administration 10.584 -262.584

Årets overskud 29.522 29.522

Disponibel kapital pr. 1/11.2006 122.841

Fondens samlede kapital udgør 7.616.747 kroner, der i al væsentlighed er

placeret i obligationer.

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud

typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i

ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller til lignende

formål.

63

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines