Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

DBU Børn og ungdom

(11 deltagere) og i 2005 (19 deltagere), og fordi

der ikke skal være alt for stor aldersspredning.

I forhold til 2005 var der 45 % færre deltagere

af 15-16-årige og 26 % færre deltagere af 14-15årige.

Med disse tal kan man antyde, at de unge

hopper fra konceptet fodboldcamps i en yngre

alder end tidligere.

Tilbagemeldingerne fra de klubber, der afholdt

fodboldcamps i 2006, har været positiv.

En stor tak til campledere, trænere og instruktører

som har været med til at sørge for fantastisk

gode afviklinger.

På baggrund af erfaringerne i 2005, hvor fire

camps ikke fik besøg af en professionel spiller,

blev besøgene i 2006 afskaffet. DBU må ikke

love, at DBUs Fodboldcamps får besøg af en

professionel fodboldspiller, når vi ikke kan garantere

dette.

Fremtiden

På baggrund af tilbagemeldinger fra årets afviklere

af fodboldcamps og vores erfaringer vil

camps også i 2007 blive udbudt til fire årgange,

som er årgangene 1991–1994.

Vi har i 2007 tilbudt klubberne at afholde

fodboldcamps i sommerferien og/eller i efterårsferien.

Der er på nuværende tidspunkt ingen

klubber, der har søgt om at afholde i efterårsferien.

Der vil i 2007 blive udbudt 21 afviklinger.

Evalueringsrapporten kan downloades på

www.dbu.dk.

DBUs Pigegruppe

Pigegruppen bestod i 2006 af følgende personer:

Kaj D. Larsen (formand), Peter Klit, Torben

Baunbæk, Torben Larsen og Louise Bøjden. Ny

indtrådt i gruppen er Sten Wessel. Tina Enestrøm

var sekretær.

DBUs Pigeraket stadig en succes

Pigeraketten har i 2006 haft besøg af 5094 piger

fra hele landet på knap 100 afviklinger,

hvoraf de 2.411 var nye piger. I alt otte astronauter

– tre gengangere fra 2005 og fem nye – har

28

DBU Årsberetning 2006

forestået de i alt 98 pigeraketter. Efter at have

evalueret sidste års forløb med astronauterne,

forberedte vi den nye sæson ved afholdelse af

en ’astronautdag’, hvor vi gjorde meget ud af at

forberede astronauterne til årets tour.

Klubberne har generelt været glade og tilfredse

med pigeraketten i år, og det viser sig

heldigvis, at stadig mange piger forsætter med

at spille efter pigeraketten.

Pressemæssigt har pigeraketten også været

en stor succes i 2006. Aldrig har pigeraketten

før været så omtalt, og hele tre mapper

med udklip fra diverse medier pryder kontoret

hos kommunikation. Klubberne er både er blevet

bedre til at administrere selve besøget af pigeraketten

(med hensyn til hjælpere, invitation

af piger med mere), men de formår også at udbrede

kendskabet til pigefodbold generelt gennem

de trykte medier i forbindelse med besøget

af pigeraketten. Dette er et klart ekstra plus

ved siden af pigerakettens primære formål som

rekruttering.

128 klubber har i slutningen af året ansøgt om

at afholde i alt 130 pigeraketter i 2007, hvoraf

de 122 er blevet bevilget.

Årets Pigefodboldklub

For 12. gang blev en dansk klub kåret som Årets

Pigefodboldklub. Valget faldt på Nørresundby

Boldklub, som af DBUs Pigegruppe blev kåret

med stor enighed. Nørresundby Boldklub blev

kåret på årsmødet i JBU region 1 i slutningen af

november, hvor pigegruppens Torben Baunbæk

overrakte de flotte præmier, herunder en check

på 10.000 kroner fra 3F. De øvrige nominerede

klubber til Årets Pigefodboldklub 2005 var IK Viking

Rønne, AB 1970, Ølstykke FC, B1901, Rudkøbing

BK, Sunds IF, NordAls BK og Kolding Bk.

De lokale pigegrupper

Samarbejdet med de lokale pigegrupper er af

stor betydning, og der skal endnu engang lyde

et »tak for kampen« i det forgangne år til alle

medlemmerne af de lokale pigegrupper.

Indsatsområder

Rekrutteringsindsatsen skal fortsættes med

samme styrke. Medlemspotentialet er stadig

stort og en fortsat fremgang vil være naturlig,

om end vi er vidende om, at det ikke sker af

sig selv. Vi har i gruppen noteret os, at mange

fremadrettet ønsker rekruttering af de yngste

piger (podepige, mikroputpige) samt bedre mulighed

for fastholdelse af de ældste.

Handlingsplan ’Frem mod 2010’

Pigegruppen har lavet en handlingsplan ’Frem

mod år 2010’, der fremstår som en skabelon med

fastsatte mål, indsatsområder og arbejdsopgaver

frem til 2010. Planen indeholder konkrete målsætninger

indenfor antallet af pigespillere, antallet

af klubber med pigefodbold samt antal deltagende

piger på DBUs børneaktiviteter.

Handlingsplanen indeholder konkrete aktiviteter,

der skal understøtte de fastsatte mål i

bestræbelserne på at styrke dansk pigefodbold

i fremtiden.

DBUs Ungdomsgruppe

Ungdomsgruppen fik en ulykkelig start på

2006. Ungdomsgruppens formand Steen B.

Hansen døde af hjertestop den 2. januar. Steen,

som var en stor personlighed, igangsætter med

mere, er og vil blive savnet.

Ultimo marts blev ungdomsgruppens nye

formand Steen Gleie valgt. Desuden bestod

gruppen i 2006 af Morten Jørgensen (BBU), Peter

Roslev (SBU), Carl Christian Berndsen (JBU),

Poul Christiansen (FBU), Ole Nielsen (LFBU) og

sekretær Richard Andersen.

Som beskrevet under børne- og ungdomsudvalget

er ungdomsgruppes opgave at finde tiltag,

som kan motivere og fastholde unge i fodbolden.

Frafaldet er i mange år steget, og der

skal sættes ind for at mindske dette frafald.

Et af fastholdelse tiltagene, som har fyldt meget

i ungdomsgruppen, er ungdomsråd. Men

dette skal kun være et af flere tiltag. DBUs Ungdomsgruppe

har derfor set på områder som

More magazines by this user
Similar magazines