RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Netværks- og nettjenestebiblioteker

Databaser

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Udvide adgang- En relevant Tegne abonne- Brugerne skal Statistik for

en og kend- samling af menter på data- opleve en større brugen af de

skabet til bib- databaser bliver baser, der er re- tilfredshed enkelte baser

lioteketsabon- brugt mere – levante for bib- p.g.a. mulignementer

på både af flere lioteketsheden for at få

databaser – biblioteksbru- brugere og dets artikler m.m.

både for bibliogere og af bib- personale med det samme

tekets brugere lioteketsmedar- og medbejdere Gøre dette til- Tilfredshed ved

arbejderebud

mere syn- et stort udvalg

ligt for brugerne,

bl.a. via

hjemmesiden

og ved anden

markedsføring

af databaser

Status på opfyldelse af servicekrav

Intern oplæring

i brug af

baserne for

bibliotekets

medarbejdere

Ressourcer

Udvide database-gruppen

med en eller

flere personer.

Databasegruppen

holder sig

orienteret om

abonnementsmuligheder

Besparelse ved

muligheden for

opsigelse af

abonnementer

på baser i papirform

Der er blevet gjort forberedelser til iværksættelse af indsatsområdets aktiviteter, men kun mindre tiltag

har været udført. Efter organisationsændringen er flere personer inddraget i arbejdet på det virtuelle

område, og dermed også i dette indsatsområde.

I det Virtuelle udviklingshold er vi nu 3 personer, som arbejder med databaser. Vi er i gang med

følgende tiltag:

• Udarbejdelse af mappe med kort beskrivelse af de enkelte baser

• Udarbejdelse af foldere til lånerne med kort beskrivelse af de enkelte baser

• Udarbejdelse af emne-foldere, f.eks. til opgaver mm.

• Undervisning af personale i de enkelte baser

• Lave konkurrencer i de enkelte baser, for at øge interessen for at bruge dem

Der ud over vil der, når den nye version af hjemmesiden implementeres, blive informeret mere og bedre

om vores databasemuligheder.

Kenn Dürkop

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 17

More magazines by this user
Similar magazines