RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

greve.dk

RSRAPPORT 2005 FOR GREVE BIBLIOTEK - Greve Kommune

Det offensive bibliotek

Børnehavebiblioteker

Ydelse Resultat Proces Virkning Måling/

succeskriterier

Kampagnen Positiv effekt Bibliotekerne Brugerne skal Måleparametre:

Læselyst: og fornyende etableres i to opleve, en let- Udlånstallene

Børnehavebib- virkning på bør- forskellige omtere adgang til og de bløde

lioteker for fornenes læselyst råder i Greve materialerne og værdier som

skelligekul- og -glæde Kommune, øget læselyst empati, dialog

turer

hvor befolk-

med forældrene

ningsunderlaget

og børnenes

er karakteriseret

oplevelse.

ved en forskel-

Der føres loglig

tilgang til

læsning.

bog.

* se i øvrigt

projektbeskrivelsevedlagt

som bilag

til bibliotekets

Årsrapport

2004

Status på opfyldelse af servicekrav

Ressourcer

Se projektansøgning

Greve Bibliotek etablerede i 2004 to børnehavebiblioteker med tilskud fra Kulturministeriets Læselystkampagne.

Der blev udvalgt 2 børnehaver beliggende i meget forskellige bydele. Damager Børnehave

har en stor mængde børn som er bogvante, men ikke biblioteksvante (børnehaven ligger i et område, som

har langt til biblioteket). Børnehaven Nordstjernen har en stor mængde sprogsvage, men biblioteksvante

børn (børnehaven ligger tæt på biblioteket).

I begge børnehaver har både børn, personale og forældre taget vældigt godt imod det tilbud, som børnehavebiblioteket

er: Børnene og deres forældre kan låne bøgerne med hjem, der læses op, forældrene kan

få en snak med bibliotekaren. Personalet i børnehaverne og bibliotekaren har brugt hinanden i en gensidig

udveksling af faglighed og erfaringer.

Læselyst kampagnen gav kun økonomisk støtte til et et-årigt projekt, men som følge af de positive

erfaringer biblioteket gjorde sig med projektet, ansøgte man Greve Kommune om 1-årig støtte til at

videreføre de to eksisterende børnehavebiblioteker og ydermere opstarte to børnehavebiblioteker mere

andre steder i kommunen – nemlig Lillebo i Karlslunde og Nørregården i Tune - begge med opstart i

foråret 2005.

Der arbejdes på at videreføre de 4 børnehavebiblioteker i samarbejde med institutionerne – i mindre

skala og med begrænset økonomi.

Udlånstal for 2005 er ikke optalt, men det generelle indtryk er, at niveauet er på linje med tallene for

2004, hvor udlånstallet i Damager Børnehave var 633 udlån.

Udlånet i de nye børnehavebiblioteker skønnes at ligge på linje med udlånet i Damager Børnehave.

Marianne Borup

Årsrapport for Greve Bibliotek 2005 35

More magazines by this user
Similar magazines