og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

Figur 5-3 Overordnet bymæssig struktur omkring jernbanen i Skørping. Kortet er

udarbejdet på baggrund af en overordnet byanalyse.

Bygningerne omkring stationen er karakteriseret ved at være en del af den oprindelige

stationsbebyggelse, med 2 til 2,5 etager i røde eller gule mursten.

Jyllandsgade/Himmerlandsvej er én af de øst/vestgående hovedfærdelsesveje på tværs af

jernbanen. Himmerlandsvej er hovedgaden både for den interne øst/vest gående trafik og

for gennemkørende tung trafik. Jernbanen ligger som en barriere gennem byen, der

primært er beliggende på den østlige side af jernbanen.

Byens centrum tæt på den nuværende overkørsel ved Himmerlandsvej/Jyllandsgade

ligger umiddelbart øst for jernbanen,omkring Jyllandsgade. Tæt på stationen er et mindre

kulturområde i de gamle stationsbygninger, med bl.a. en biograf, et spillested og et

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

17

More magazines by this user
Similar magazines