og rekreative interesser - Banedanmark

bane.dk

og rekreative interesser - Banedanmark

dukketeater. Jyllandsgade er bygaden, hvor husene ligger tæt ud til vejen. Her er der en

del mindre butikker, en bager, et hotel og et lille torv tæt på jernbanen. En del af de ældre

huse er her i god stand. Bag Jyllandsgade og kulturområdet ligger centerområdet med

dagligvarebutikker m.m.

Bycenteret er primært omgivet af boligområder med lav bebyggelse samt Skørping

Nykirke og kirkegård mod sydøst. Umiddelbart syd for bycenterområdet ligger et mindre

erhvervsområde på begge sider af Møldrupvej

På den vestlige side af jernbanen, tættest på banen, ligger et boligområde med lav

bebyggelse, der primært består af enfamilieshuse, med enkelte erhverv, som f.eks.

autoværksted. Længere mod vest mellem Himmerlandsvej og Moskovvej ligger et lavt og

åbent boligområde også primært med énfamilieshuse, området har en grøn karakter bl.a.

på grund af et mindre skovparti og de omkringliggende skove, som boligområdet grænser

op til.

Figur 5-4 Boligområdet syd for Hyldalsvej med kig ned mod banen, hvor vejen i

forgrunden drejer til højre og følger jernbanen mod syd (før billede for skitsen Figur 5-7).

Fotovinklen fremgår af Figur 5-1.

Længere mod vest ligger der flere skovområder, og mod syd ses et område med

boldbaner. På den vestlige side af jernbanen ligger også et ældrecenter og Skørping Skole

samt Privathospitalet Skørping. Denne disponering af byen betyder, at mange mennesker

hver dag bevæger sig på tværs af jernbanen ved den eksisterende overkørsel ved

Jyllandsgade/Himmerlandsvej.

5.2.1.3 Visuelle forhold

Generelt fremstår Skørping med en grøn karakter. Boligområderne på begge sider af

jernbanen består af enfamilieshuse i én til to etager med tilhørende privathaver. Området

har en åben struktur med flere mindre grønne områder imellem. Centerområdet fremstår

Opgradering Hobro-Aalborg - Fagnotat Arkitektur, landskab, kulturhistoriske og rekreative

interesser.

18

More magazines by this user
Similar magazines