Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

arkiv.cykelviden.dk

Trafiksikkerhed i rundkørsler i Danmark - Cykelviden

4.2.1 3-benede rundkørsler

Der indgår i materialet i alt 26 3-benede rundkørsler. Heraf er 13 beliggende i byzone

og med 50 km grænse.

Det er fundet tidligere (litt. 2), at 3-benede rundkørsler havde lave uheldsfrekvenser,

specielt for personskadeuheld. De nye og de gamle resultater fremgår af tabel 4.3.

Tabel 4.3 3-benede rundkørsler, 50 km zone

3-benede rundkørsler

50 km zone i byer

Antal

rundkørsler

Antal

uheld

Frekvens

alle uheld

Frekvens

psk-uheld

Indkørende

trafik (mio)

Denne undersøgelse 13 8 0,12 0,04 66,7

Litteratur 2 4 5 0,15 0 33,6

Datamaterialet er meget spinkelt. Der er 3 tilskadekomne i denne undersøgelse mod 0

i den tidligere undersøgelse. Tabellen giver ikke grundlag for at antage, at der er sket

nogen ændring i risikosituationen.

4.2.2 5- og 6-benede rundkørsler

Der indgår 11 5-benede og 4 6-benede rundkørsler i materialet.

Blandt de 5-benede rundkørsler er der 6 i 80 km zone i åbent land.

Tabel 4.4 5-benede rundkørsler, 80 km zone

5-benede rundkørsler

80 km zone

Antal

rundkørsler

Antal

uheld

Frekvens

alle uheld

Frekvens

psk-uheld

Indkørende

trafik (mio)

Denne undersøgelse 6 8 0,14 0,04 57,1

Litteratur 2 2 0 0 0 11,9

Der er kun 2 tilskadekomne i de 5-benede rundkørsler. Datamaterialet er igen for

spinkelt til at drage slutninger.

For de 6-benede rundkørsler gælder, at der i materialet er to rundkørsler i 50 km zone

og to i 110 km zone. Der er i alt 26 uheld, 6 personskadeuheld og 6 tilskadekomne.

Samlet er uheldsfrekvensen 0,46 og personskadefrekvensen 0,11. I litteratur 1 indgik 8

6-benede rundkørsler i byzone. Her var de tilsvarende frekvenser 0,56 og 0,20. Disse

tal giver ikke anledning til at antage nogen ændring i risikosituationen pga datamaterialets

størrelse, og iøvrigt er forholdene ikke godt sammenlignelige.

15

More magazines by this user
Similar magazines