Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

20 taitoa olla

20 taitoa olla jättämättä toista kiitollisuudenvelkaan, aktiivista kuuntelua, kannustamista sekä luottamusta ammattiauttajien taitoon. (Tukihenkilön tuki: tukihenkilön peruskoulutus, Suomen Mielenterveysseura ry) Tukihenkilö on Suomen Mielenterveysseuran mukaan haastattelun kautta tehtävään valittu ja koulutettu palkaton vapaaehtoistyöntekijä. Hän on vaitiolovelvollinen, auttaa tuettavaansa hänen arkielämänsä asioissa. Tukihenkilö on sitoutunut tehtäväänsä ja omaa taitoa kuunnella toista kohdaten hänet tasavertaisena. Hän on vierelläkulkija vaikeissa elämäntilanteissa. Tukihenkilö osallistuu jatkuvaan koulutukseen ja työnohjaukseen. Tukihenkilö ei korvaa ammatillista työtä vaan täydentää sitä. Hän ole ympärivuorokautisesti käytettävissä, eikä tee asioita ja päätöksiä tuettavan puolesta. Tukihenkilö ei myöskään ole tuettavan ystävä sanan varsinaisessa merkityksessä. (Tukihenkilön tuki: tukihenkilön peruskoulutus, Suomen Mielenterveysseura ry) Tukihenkilön tärkeitä periaatteita ja samalla auttamismahdollisuuksia jäsentävät seuraavat asiat: Ole aidosti kiinnostunut Asettaudu tuettavan asemaan Ole kärsivällinen Anna myönteistä palautetta Keskity tuettavaan Rakenna luottamuksellinen suhde Mikäli et tiedä vastausta, kerro se Jos tuettavasi tarvitsee hoidollista apua, ohjaa hänet sinne Kuule, älä luule Arvosta tuettavaasi Muista vaitiolovelvollisuutesi Ole ihminen ihmiselle Huolehdi omasta jaksamisestasi

21 Tukihenkilön rajoitukset ovat hänen tiedoissaan ja kokemuksissaan. Hänellä ei myöskään ole rajattomasti aikaa tuettavansa auttamiseen. Sekä tuettavan että tukihenkilön elämän ennustamattomuus ja muutokset asettavat myös rajansa tukihenkilötoiminnalle. (Tukihenkilön tuki, tukihenkilön peruskoulutus, Suomen Mielenterveysseura) Tiivistettynä hyvä tukihenkilö on siis ennen kaikkea luotettava, vaitiolovelvollinen aikuinen. Hän tuntee itsensä ja voimavaransa, eikä ylitä niitä. Hänellä on hyvä itsetunto ja kestää myös mahdolliset tuettavan tunteiden purkaukset niin hyvässä kuin pahassa, mutta ei hyväksy mitä tahansa. Hän tietää omat rajansa. Tukihenkilöllä on hyvä todellisuudentaju, kärsivällisyyttä ja hän on empaattinen, hyvä kuuntelija, mutta ei ahdistu tuettavansa elämäntilanteesta ja pode siitä syyllisyyttä. Hyvä tukihenkilö osaa purkaa tunteensa työnohjauksessa. (Tukihenkilön tuki, tukihenkilön peruskoulutus, Suomen Mielenterveysseura; Nyman 2003, 19–20.) Järjestöjen tukihenkilöprojektissa Pois sivuraiteelta 1992–1995 ammattityöntekijöiden ja tukihenkilöiden mukaan hyvä tukihenkilö on kokemusten jakaja ja omakohtaisten kokemusten kautta ymmärtäjä, kuuntelija, tiedonjakaja, ohjaaja, opastaja, yhdessätoimija, henkisen tuen antaja ja käytännön asioissa auttaja sekä aikuisen malli ja aikuinen seuralainen. Tuettavien mukaan tukihenkilö on muun muassa puhe- ja keskustelukumppani, asiointiapu, avuksi pieniin kotiaskareisiin, ulkoiluun, liikuntaan ja harrastuksiin, henkinen tuki yksinäisyyteen ja turvattomuuteen sekä tukena sairaalakierteen katkaisemiseen. (Ruskomaa 2001, 12.) Nuorten tukihenkilön rooleja voi verrata löyhästi vanhemmuuden roolikartan rooleihin. Tukihenkilön rooleja nuoren elämässä voi olla rakkauden antaja, kuuntelija, yhdessä toimija, kannustaja, elämän opettaja, rajojen asettaja ja keskustelukumppani. (Korhonen 2005, 40.) 4.3 Tukihenkilötoiminnan eteneminen prosessina Prosessin käsite arkikielessä on verrattain tavallinen ja useimmille se kertonee tiettyyn suuntaan etenevästä ja vaiheittaisesta kehityskulusta tarkasteltavan ilmiön suhteen.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena