Views
4 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

38 Muutamalla

38 Muutamalla yhdistyksellä on ostopalvelusopimus Turun kaupungin tai muiden lähikuntien kanssa, joka osaltaan rajaa kohdealuetta. Jos Turku on ainoa maksava taho, tällöin otetaan vain turkulaisia asiakkaita. Työntekijän on tärkeää tietää, kuka tai ketkä ovat yhdistyksen tukihenkilötoimintaan ensisijaisia yhteydenottajia, koska se ensinnäkin kertoo siitä, voiko asiakas itse ottaa yhteyttä tai onko hänen itse kenties pakko ottaa yhteyttä. Jossain tapauksissa viranomaisen on oltava jollain tavalla mukana toiminnassa. Tulevaisuudessa tukisuhdetta ei välttämättä joka paikassa voida aloittaa ilman viranomaisen suostumusta. Usein jokin (yleensä kunnan viranomaistaho) on vähintäänkin tietoinen tukisuhteen alkamisesta. Vastavuoroista tiedonkulkua ja yhteistyötä viranomaistahoon myös pyritään pitämään yllä. Lähes yhtä monessa tapauksessa ensisijainen yhteydenottaja vaikuttaa olevan asiakas itse kuin jokin viranomaistaho. Viranomaistaho on lasten ja nuorten kohdalla usein peruskoulujen ja oppilaitosten oppilashuolto tai sosiaalitoimi. Yhteydenottaja voi kuitenkin olla myös mikä tahansa muu hoitotaho, kuten jokin toinen kolmannen sektorin organisaatio. ”Tukihenkilötoiminnassa on se periaate, et perhe ottaa aina itse yhteyttä, aina. Et se edellyttää sen avunpyynnön kynnyksen ylittämistä. Se on musta hyvä, tärkee periaate. Toki perhe on voinu saada toiminnasta tietoo tietenkin montaa kautta ---.” (H3)

39 Taulukko 2. Turun alueen järjestöjen tukihenkilöt 2007. Järjestö / projekti Tukihenkilöt (pääasiassa) Alaikäraja Ikä (keskim.) Valmistuneiden lkm / v. (n.) Aktiivisia lkm (n.) Alue (jolta tulevat) L-S SMS opiskelijoita ja työikäisiä 18 18 - 60 40 60 Turun alue OMTS maallikkoja ja vertaisia, opiskelijoista eläkeläisiin 18 20 - 70 6 – 8 20 Turun alue PELA opiskelijoita ja "varaisovanhem pia" 18 18 - 80 ei varmaa tietoa, n. 20 75 (-95) Valtaosa turkulaisia TUAS opiskelijoita, nuoria aikuisia ja "varaisovanhem pia" 18 25 - 70 10 16 Turun alue Ehyt Vertaisia, hoitoalan ihmisiä ja maallikkoja ei tietoa 25 - 50 ei tietoa 6 Turun alue KaMu Turun Ammattiinstituutin lähihoitajaopiske lijoita ei periaatteess a ole 16 - 22 ei varmaa tietoa 15 Valtaosa turkulaisia MLL Entisiä lasten ja nuorten puhelimeen vastaajia 25 25 - 30 15 Turun alue Monen yhdistyksen työntekijä kertoi tukihenkilöiden olevan kaikenikäisiä, mutta osa kuitenkin kertoi huomanneensa kaksi selkeää ikäryhmää, joka vapaaehtoistyöhön hakeutuu. Toinen ryhmä on n. 20 – 30 -vuotiaat opiskelijat, joilla on ammatillinen kiinnostus auttamistyöhön. He haluavat oppia tulevasta työstään. Toinen pääryhmä on taulukossa mainittu ns. ”varaisovanhemmat”. Tämä ryhmä, jolla ei välttämättä viitata niinkään korkeaan ikään, vaan siihen, että heidän omat lapsensa ovat mahdollisesti jo muuttaneet pois kotoa ja varaisovanhemmat ovat huomanneet, että nyt olisi aikaa. Tämä

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena