Views
3 years ago

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

RAPORTTI NUORTEN ... - Kansalaisareena

36 Yhdistävä tekijä

36 Yhdistävä tekijä kaikissa haastatteluissa oli se, että tukihenkilötoiminta on jokaisessa järjestössä omalla tavalla ongelmia ja syrjäytymistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Toiminnassa pyritään joko ennaltaehkäisemään ongelmien syntymistä alkuunsa niillä lapsilla, nuorilla tai heidän perheissään, jotka kokevat olevansa riskiryhmässä tai estämään ongelmien lisääntymistä niillä lapsilla ja nuorilla, joille ongelmia on ehtinyt jo muodostua. Tukihenkilötoiminnan auttamismahdollisuuksia esitellään tuonnempana lisää osana toiminnan järjestämiskäytäntöjä. Kiteytettynä ”vapaaehtoiset toimijat elää siin kentäl ja siin maailmas misä he (tuettavat) on. Sinne on pal helpompi tulla ku johonkin virastoon, sairaalaan, mihin tahansa tällaseen palveluun. Sielt on aina jotakin saatavaa, tai mennään hakemaan jotain. Siel on aina se ympäristö jo luo sellasen hoitojutun.” (H5) Taulukko 1. Turun alueen järjestöjen tukihenkilötoiminnan kohderyhmät 2007. Järjestö / projekti Tuettavat/ kohderyhmä Ikä Kohdealue Lapset, nuoret ja nuoret Turku, L-S äidit (lastensuojelu), Kaarina, SMS maahanmuuttajat kaikenikäisiä Raisio Mielenterveyskuntoutujien Varsinais- OMTS omaiset kaikenikäisiä Suomi Ensisijainen yhteydenottaja Sosiaalitoimi omainen tai omaisen perhe Mistä ohjautuvat / alue Turku, Kaarina, Raisio Turku ja lähikunnat Alle 12-v. lapset ja heidän Turku ja Turku ja PELA perheensä alle 12-v. lähikunnat perhe itse! lähikunnat Turku ja oppilashuolto, Turku ja TUAS Itsenäistyvät nuoret 18-25v. lähikunnat sosiaalitoimi lähikunnat Turku Kuntoutuksesta palaavat Turku ja terveystoimi, Ehyt päihdekuntoutujat nuoret lähikunnat kuntoutuja itse päihdetoimijat Varsinais- perhe itse, Turku ja KaMu Yksinhuoltajien lapset 7-12v. Suomi sosiaalitoimi lähikunnat Syrjäytymisvaarassa Varsinais- Oppilashuolto Turku ja MLL olevat nuoret 9-18v. Suomi (TuAI) lähikunnat

37 Kohderyhmät vaihtelevat tuen tarpeen mukaan suuresti. Tukihenkilötoiminnan yleisenä ehtona on, että asiakas itse on motivoitunut toimintaan ja ongelmat eivät ole niin suuria, ettei vapaaehtoinen tukihenkilö, jolla ei välttämättä mitään asianmukaista koulutusta ole, voisi olla asiakkaan tukena. Vaikeammassakin tilanteessa olevat asiakkaat voivat hyötyä tukihenkilön tuesta silloin, kun heillä on myös ammatillinen hoitotaho. Nämä tukihenkilötoimintaa järjestävät tahot kattavat lastensuojelun, maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujien lapset, itsenäistyvät nuoret, kuntoutuksesta palaavat päihdekuntoutujat, yksinhuoltajien lapset sekä jostakin muusta syystä puuttuvan tai vajaan sosiaalisen tuen vuoksi syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret. Toinen yhdistävä tekijä on kohderyhmän ikä. Se, miksi otin haastatteluaineistoon mukaan myös tukihenkilötoimintaa lapsille järjestäviä yhdistyksiä oli se, että tukihenkilötoimintaa ei suinkaan lopeteta näissäkään järjestöissä siinä vaiheessa, kun lapsi tulee nuoruusikään. Toiminnassa voi siis periaatteessa olla jopa täysi-ikäisiä ”lapsia”. Toisaalta joissain yhdistyksissä määritellään tuen kohteeksi alusta lähtien lasten ja nuorten lisäksi koko perhe. Kaksi yhdistyksistä ei ole määritellyt kohderyhmän ikähaarukkaa tarkasti. Tuettavat voivat olla kaikenikäisiä. Käytännössä tuettavat jakautuvat tiettyihin ikäryhmiin. Yksi yhdistyksistä on määritellyt tuettavien iän löyhästi nuoriksi ja lopuilla on tarkasti määritelty tietty ikähaarukka, josta kuitenkin voidaan tarpeen mukaan joustaa puoleen ja toiseen, kuten aikaisemmin mainittiin. Myös alaikärajasta voidaan joustaa, silloin, kun asiakas on esimerkiksi juuri sinä vuonna täyttämässä vaaditun iän. Ainoastaan yksi yhdistys on rajannut toimintansa vain ja ainoastaan alaikäisille nuorille. Muissa yhdistyksissä 12–18 -vuotiaat, joka on TUEXI - hankkeen kohderyhmä, sisältyy eri tuen tarpeen mukaan toiminnan piiriin. Tuettavien kohdealueen määrittely eli se, minne toimintaa suunnataan, on vaikeaa, koska periaatteessa tuettavat voisivat tulla mistä vaan, minne tukihenkilö pääsee kulkemaan. Käytännössä tukihenkilöitä ei tule kovin paljoa Turun ulkopuolelta, kuten taulukosta kaksi voidaan todeta, joten myös tuettavat tulevat Turusta ja lähikunnista.

Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni ... - Kansalaisareena
Raportti Nuorten parlamentin toiminnasta 2011-2012 - Kerhokeskus
Yhdessä enemmän – yli rajojen - Kansalaisareena
Eurooppalainen vapaaehtoistyön manifesti - Kansalaisareena
Yhteiskuntavastuun seminaari - Kansalaisareena
Nuorten tulevaisuusviesti
Aktiivinen ikääntyminen - Kansalaisareena
Kevätseminaarin raportti - Museovirasto
Nuorten aikuisten ryhmä sosiaalityön työmuotona - Sosiaalikollega
Raportti lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka -verkkokyselystä
Parikka - Lasten ja nuorten päihdepoliklinikka.pdf
Netin kuvagalleriat nuorten elämässä.pdf - Mannerheimin ...
Johdatus nuorten tilanteeseen Pirkanmaalla - Varustamo – Nuorelta ...
Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla ... - Kansalaisareena
Nuorisotalo mahdollistavana lähiyhteisönä. Nuorten näkökulma
Lasten ja nuorten syrjäytymisvaara toimeentulon ja kulutuksen ...
Muistio nuorten työelämäasenteista ja - Nuorisotutkimusseura
Yhteenveto raportista - Jyväskylän kaupunki
Koulujen ja oppilaiden vapaaehtoistoiminta - Kansalaisareena
Lasten ja nuorten puhelimen ja netin raportti 2013
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneen ... - Kansalaisareena
Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä - Kansalaisareena