Kuljetus & Logistiikka 1 / 2019

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Tienkäyttömaksu voidaan hoitaa

mobiilisovelluksella – kiinteä GPSpaikannuslaite

suomalaisasiantuntijan

mukaan tarpeeton

Paikannusteknologian asiantuntija ja teknologiayhtiö

Kihon toimitusjohtaja Antti Koponen keräisi tienkäyttömaksut

mobiilisovelluksella ajosuoriteperusteisesti.

Tässä ratkaisussa kiinteä GPS-paikannuslaite

on tarpeeton. Paikannukseen perustuva tienkäyttömaksu

ratkaisisi myös ruuhkaliikenteeseen liittyvät

ongelmat ohjaamalla osan tienkäyttäjistä vähemmän

liikennöidyille teille sovelluksen avulla.

– Ajoneuvojen paikannus ja käyttömaksujen

seuranta olisivat hoidettavissa

jo olemassa olevalla teknologialla

ja nimenomaan puhelimen

kautta. Mobiilisovellusratkaisu olisi

kevyt ja edullinen toteuttaa. Sen

sijaan Euroopan komissio ja viranomaiset

haluaisivat toteuttaa seurannan

keinotekoisella ja kalliilla

infrastruktuurilla, sanoo Koponen.

Kiinteiden paikannuslaitteiden

asennus on kohtuuttoman suuri

investointi verrattuna mobiilisovelluksen

avulla tapahtuvaan

paikannukseen. Kännyköiden paikannusteknologia

kehittyy huomattavasti

nopeammin kuin telematiikkalaitteiden.

Myös ulkomaisen

raskaan liikenteen aikaperustainen

tienkäyttömaksu eli vinjetti

voitaisiin toteuttaa ajosuoriteperustaisena

mobiilisovelluksen

avulla.

Kohti älykästä

liikenteenohjausta

Käytössä oleva polttoaineverotus

ei huomioi tieosuuksien ruuhkai-

12

More magazines by this user
Similar magazines