Kuljetus & Logistiikka 1 / 2019

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Miksi pimeällä ajaminen on hankalaa,

vaikka silmälasit on juuri uusittu?

Näön toimintakyvyn tutkimus auttaa ymmärtämään omaa näkökykyä ja

voi paljastaa piileviä sairauksia

Hyvä näkö on perinteisesti mielletty samaksi kuin hyvä näöntarkkuus.

Näöntarkkuuden tutkiminen ei kuitenkaan kerro, miksi esimerkiksi

hämärässä on vaikea ajaa autoa vaikka silmälasit olisi

juuri uusittu. Tätä voi selittää kontrastinäön heikentymä, joka vaikeuttaa

hämärässä toimimista. Näön toimintakyvyn tutkimus tarjoaa

tietoa reaktioajasta, kontrastinäöstä ja näkökentän laajuudesta

– vasta näiden avulla päästään todellisen näkökyvyn ytimeen.

Silmälasien avulla voi parantaa

taittovian tai ikänäön omaavan

henkilön näön tarkkuutta. Ajaessa

näkökentän alueelle voi silti tulla

vaikkapa hirvi, joka voi puutteellisen

näkökyvyn vuoksi jäädä huomaamatta.

– Näkö on kriittinen osa ihmisen

toimintakykyä. Hyvä näkö on tarkan

ohella myös kirkas, laaja ja nopea.

Näistä kolmea jälkimmäistä

ei ole useimmiten tutkittu perinteisessä

lasitarkastuksessa, vaikka

ne ovat liikenneturvallisuuden

kannalta jopa näöntarkkuutta tärkeämpiä,

näön toimintakykyä mittaavan

Ocusweep-menetelmän kehittäjä

silmälääkäri Markku Leinonen

kertoo.

34

Näköterveyden huoltamisella

on selkeä kansantaloudellinen

vaikutus

Useimmat kokevat näön tärkeimmäksi

aistikseen. Lapselle näkeminen

on oppimisen valtaväylä.

Puutteet näkökyvyssä vaikeuttavat

maailman tutkimista ja siten

oppimista. Näkökyvyn säilyttäminen

on kuitenkin tärkeää läpi elämän.

Sillä on kriittinen vaikutus

esimerkiksi turvalliseen liikkumiseen,

visuaaliseen kommunikaatioon

sekä kykyyn toimia eri ammateissa.

– Terveydenhuollon päätehtävä

on säilyttää ihmisten toimintakyky

mahdollisimman hyvänä. Näön

toimintakyky on olennainen osa

ihmisen toimintakykyä ja siksi sitä

tuleekin seurata säännöllisesti.

Se vaikuttaa olennaisesti ihmisen

elämänlaatuun ja arjen sujuvuuteen

sekä työkykyyn monilla aloilla

ja liikenneturvallisuuteen. Näön

toimintakyvyn mittaaminen ja

seuraaminen tulisikin olla pohjana,

kun yhteiskunnassa päätetään,

kuinka paljon rahaa eri sairauksien

ehkäisyyn ja hoitoon käytetään,

Leinonen sanoo.

– Tämän vuoksi näön toimintakyvyn

tutkimisen ja seurannan tulisi

olla olennainen osa sekä perusterveydenhuoltoa

että työterveyshuoltoa,

Leinonen jatkaa.

More magazines by this user
Similar magazines