Kuljetus & Logistiikka 1 / 2019

tohonka

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Teknologia muuttaa Euroopan

logistiikka-alaa dramaattisesti

Euroopan 870 miljoonan euron* logistiikkaliiketoiminta

on muuttumassa merkittävästi. Ala kasvaa voimakkaasti,

tarvitsee enemmän koulutettua työvoimaa

ja logistiikkakeskusten sijainnin merkitys korostuu.

Logistiikka-alan muutos käy ilmi

Aberdeen Standard Investmentsin

29 Euroopan maassa teettämästä

selvityksestä. Sen mukaan muutoksella

on huomattavia vaikutuksia

myös logistiikkaan sijoittaville kiinteistösijoittajille.

Selvityksen mukaan teknologia

muuttaa ratkaisevasti työmenetelmiä.

Ihmiset ovat edelleen tärkeitä,

mutta he tekevät tulevaisuudessa aivan

erilaista työtä.

Yrityksistä 52 prosenttia on jo investoinut

teknologiaan, kuten dataanalytiikkaan,

ja 32 prosenttia hyödyntää

IoT:ta eli esineiden internetiä.

Teknologian käyttöönotto on

käännekohdassa, sillä vain 10 prosenttia

käyttää robotteja, mutta jopa

56 prosenttia aikoo ottaa ne käyttöön

tulevaisuudessa.

Selvityksessä todetaan, että 25

prosenttia logistiikkayrityksistä on

investoinut varastoautomatiikkaan,

ja 43 prosenttia aikoo tehdä niin tulevaisuudessa.

Automaatio onkin

uusien logistiikkakeskusten tärkein

ominaisuus.

Koulutettua työvoimaa

tarvitaan

Työ logistiikkalaitoksissa muuttuu.

Tällä hetkellä Euroopan logistiikkaja

kuljetusalalla työskentelee noin

11 miljoonaa** ihmistä. Heistä suurin

osa tekee manuaalista työtä, kuten

keräilyä, lajittelua ja tavaroiden

siirtämistä. Kyselyn vastauksista voi

päätellä, että työvoiman määrä laskee

47 prosenttia automaation käytön

kasvaessa. Robotiikka vaikuttaa

42 prosentin mukaan heidän työntekijöidensä

tehtäviin ja 36 prosenttia

sanoo IoT:n vaikuttavan tehtävään

työhön.

Toisaalta ihmisten tekemä työ pysyy

kriittisen tärkeänä. Vastaajista

48 prosenttia pitää työvoimakuluja

tärkeimpänä huolenaiheenaan, ja 60

38

More magazines by this user
Similar magazines