Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

x Dotykové tlačidlá

x Dotykové tlačidlá Dotykové tlačidlá majú v závislosti od kontextu rôzne funkcie. Funkcia priradená jednotlivým dotykovým tlačidlám sa zobrazuje na displeji. Ak chcete používať funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu displeja, stlačte dotykové tlačidlo A. Ak chcete používať funkciu zobrazenú v pravom dolnom rohu displeja, stlačte dotykové tlačidlo B. Ak chcete používať funkciu zobrazenú v strede, stlačte stred otočného ovládača (dotykové tlačidlo C). V tomto návode sú dotykové tlačidlá indikované podľa ikony alebo funkcie zobrazenej na displeji. Základné operácie A C B V tomto prípade funguje dotykové tlačidlo A ako tlačidlo [Menu] a dotykové tlačidlo B ako tlačidlo [Shoot. Tips] (Tipy pre snímanie). Dotykové tlačidlo C funguje ako tlačidlo [Shoot Mode] (Režim snímania). SK 30

Používanie informačnej funkcie fotoaparátu Fotoaparát poskytuje rôzne pomocné informácie (“Help Guides”), ktoré vysvetľujú jednotlivé funkcie a tiež tipy pre snímanie (“Shooting Tips”), ktoré poskytnú tipy pre lepšie snímanie. Tieto informácie vám pomôžu lepšie využívať fotoaparát. x Pomocné informácie Fotoaparát zobrazí pomocné informácie (Help Guide), ktoré vysvetlia zvolenú funkciu, ak zmeníte nastavenie atď. Pomocné informácie môžete vypnúť zvolením [Menu] t [Setup] (Nastavenia) t [Help Guide Display] (Zobrazenie pomocných informácií) t [Off] (Vyp.). x Tipy pre snímanie Fotoaparát zobrazí tipy pre snímanie podľa zvoleného režimu snímania. 1 Ak je v pravom dolnom rohu displeja zobrazené [Shoot. Tips] (Tipy pre snímanie), stlačte tlačidlo vpravo dole (str. 30). Automaticky sa zobrazí tip pre snímanie podľa práve zvoleného režimu snímania. Základné operácie [Shoot. Tips] (Tipy pre snímanie) 2 Stlačte ľavú alebo pravú časť otočného ovládača a vyhľadajte želaný tip pre snímanie. • Otáčaním otočného ovládača rolujte v texte nahor a nadol. z Zobrazenie všetkých tipov pre snímanie Všetky tipy pre snímanie si môžete zobraziť z Menu. 1[Menu] t [Camera] (Fotoaparát) t [Shooting Tip List] (Prehľad tipov pre snímanie). 2Vyhľadajte želané tipy pre snímanie. Tip môžete zobraziť z obsahu [Table of contents] (Obsah). SK 31