Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

1 Zapnite PC a vložte

1 Zapnite PC a vložte dodávaný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky. Zobrazí sa okno pre inštaláciu. 2 3 Kliknite na [Install] (Inštalovať). • Overte, či je zaškrtnuté “Sony Image Data Suite” aj “PMB” a vykonávajte zobrazované pokyny. • Pripojte fotoaparát k PC počas procesu podľa zobrazovaných pokynov. • Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie, podľa zobrazených pokynov reštartujte PC. • V závislosti od OS alebo PC sa môže nainštalovať DirectX. Po dokončení inštalácie vyberte CD-ROM disk z mechaniky PC. Softvér sa nainštaluje a na pracovnej ploche sa pridajú ikony odkazov. x Macintosh Pre používanie dodávaného softvéru a import záznamu cez USB prepojenie odporúčame nasledovnú konfiguráciu PC. OS (predinštalovaný) “Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR” USB prepojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6) “Image Data Converter SR Ver.3”/“Image Data Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/ Mac OS X v10.6 (Snow Leopard) CPU: Power PC série G4/G5 (odporúča sa 1,0 GHz alebo výkonnejší)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo alebo výkonnejší Pamäť RAM: Odporúča sa 1 GB alebo viac. Monitor: Minimálne rozlíšenie monitora 1024 × 768 bodov 1 Zapnite Macintosh a vložte dodávaný CD-ROM disk do CD-ROM mechaniky. SK 60

2 3 4 Dvakrát kliknite na ikonu CD-ROM mechaniky. Skopírujte súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku [MAC] na ikonu pevného disku. Dvakrát kliknite na súbor [IDS_INST.pkg] v priečinku pre kopírovanie. • Vykonávaním pokynov uvedených v okne dokončite inštaláciu. Možnosti dodávaného softvéru x “PMB” Softvér “PMB” umožní vykonávať nasledovné operácie atď.: • Import obsahu nasnímaného fotoaparátom a jeho zobrazovanie na monitore PC. • Organizovanie záznamov v PC do kalendára podľa dátumu snímania a ich zobrazenie. • Tlač alebo ukladanie statických záberov s dátumom snímania. Podrobnosti o softvéri “PMB” pozri v pomocníkovi “PMB Help”. Pre spustenie pomocníka Help kliknite na ikonu (PMB Help) zobrazenú na pracovnej ploche po inštalácii. Prípadne z Menu Štart: kliknite na [Start] (Štart) t [All Programs] (Všetky programy) t [PMB] t [PMB Help] (Pomocník PMB). Podporné informácie pre softvér “PMB” (len v angličtine): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ Poznámka • Softvér “PMB” nie je kompatibilný s počítačmi Macintosh. Import záznamu do PC x “Image Data Converter SR”/“Image Data Lightbox SR” Softvér “Image Data Converter SR” umožňuje editovať zábery nasnímané vo formáte RAW pomocou rôznych korekcií, akými sú napr. tonálna krivka a ostrosť. Softvér “Image Data Lightbox SR” umožňuje zobrazovať a porovnávať zábery RAW/JPEG nasnímané týmto fotoaparátom. SK 61