Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Slovaque

Zobrazení Indikace

Zobrazení Indikace Paměťová karta/ přenos dat B Zobrazení Menu Indikace Funkční tlačítka Shoot Mode Shoot. Tips 123 Min Doba záznamu videosekvencí 100 % Zbývající kapacita akumulátoru Ikony funkce rozpoznávání scény Nabíjení blesku Pomocné světlo AF C Zobrazení Indikace Flash Mode (Režim blesku)/Red Eye Reduction (Redukce červených očí) Drive Mode (Režim snímání) CZ 70 Při záznamu videosekvencí neprobíhá záznam zvuku Upozornění na chvění fotoaparátu Upozornění na přehřátí Plný databázový soubor/chyba databázového souboru Histogram 101-0012 Složka pro přehrávání – číslo souboru Protect (Ochrana) 1 Požadavek tisku apočet kopií AWB Režim ostření ±0.0 Kompenzace blesku 7500K G9 Metering Mode (Režim měření) Oblast ostření Face Detection (Detekce tváří) Soft Skin Effect (Efekt měkké pleti) ISO White Balance (Vyvážení bílé)

Zobrazení Indikace Kreativní snímek DRO/Auto HDR Indikátor citlivosti funkce detekce úsměvu Zobrazení Indikace 12/12 Číslo snímku/počet snímků zaznamenaných vpříslušném datu nebo vybrané složce Stabilizátor Zobrazí se, pokud u snímku nepracovala funkce HDR. D Zobrazení Indikace z Stav ostření 1/125 Čas závěrky F3,5 Clonové číslo Ruční měření ±0,0 ±0,0 Kompenzace expozice Indikátor času závěrky Indikátor clony Ostatní REC 0:12 2011-1-1 9:30AM Doba záznamu videosekvence (m:s) Datum/čas záznamu snímku CZ 71